Trendlerdeki Yazı

2B Arazisi Ne Demek?


Türkiye sınırları içerisinde orman özelliğini yitirmiş, hazine adına orman alanları dışarısına çıkarılmış arazilere 2b arazisi deniliyor. 2b tanımı, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2. maddesi B bendinin kısaltması olarak kullanılır.

2B ARAZİYİ SATIN ALMAK İÇİN ŞARTLAR NEDİR ?

Orman vasfını kaybetmiş bu araziler çoğunlukla köylüler ve bölgede yaşayan yerli halk tarafından sahiplenilmiş durumdadır. 2b Kanunu, orman arazisi olmaktan çıkmış ve hazineye ait tarım arazilerine uygulanır. 2b arazileri satın almak için bazı koşulların göz önünde bulundurulması gerekir.

Bu şarltardan bazıları ise şunlar;

— 2011 yılından önce arazinin kullanıcısı veya sahibi olarak olmak,

— Bu arazileri satın almak için idareye başvuran ve idarece belirlenen satış bedelini kabul etmek.

2B ARAZİ STATÜSÜNE HANGİ ARAZİLER GİRİYOR?

Her ormanlık arazi 2b arazi olamaz. 2b arazi statüsüne girebilecek arazilerin şartları önceden belirlenmiştir.

Bu şartlar ise şöyle;

— Orman arazisi olarak kalmasının bir yararı olmayan, aksine tarım arazisi olmasının faydalı bulunduğu tespit edilen yerlerde,

— 1981 yılından önce orman özelliğini kaybetmiş olan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, narenciye alanları, meyvelik gibi çeşitli tarım arazileri veya hayvancılıkta kullanılmasında sakınca olmayan yerlerde 2b Kanunu önem kazanır.

Şehir, kasaba ve köy gibi yapılaşmanın olduğu yerler dışında yukarıda bahsedilen özellikleri barıdıran arazilerde 2b çalışması yapılarak orman arazisinde daraltma yapılabilir.

2B ARAZİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

2b arazisi başvuruları ise defterdarlıklar ve mal müdürlüklerinden yapılabilir. Başvuru için gerekli belgeler şu şekildedir:

— Başvuru dilekçesi,

— Nüfus cüzdanı fotokopisi,

— Başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

— Mirasçı olduğuna dair belge.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir