hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi cayma hakkı ihtarname örneği


Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi nedir? Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde cayma hakkı? Cayma hakkı ihtarname nedir ve nasıl hazırlanır? Cayma hakkı ihtarname örneği? Cayma hakkı ihtarname gönderme süresi? Cayma hakkının sonuçları nelerdir? Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler? Bu blog yazısında, hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi kavramını, cayma hakkının nasıl kullanıldığını, ihtarname hazırlamanın detaylarını ve gönderme sürecini ele alacağız. Ayrıca, cayma hakkının sonuçlarını ve hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları inceleyeceğiz. Hisseli gayrimenkul satın almayı düşünenler için bu yazı rehber niteliğinde olacak.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi nedir?

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi, birden fazla kişiye ait olan bir gayrimenkulün satışının düzenlendiği bir sözleşme türüdür. Gayrimenkulün maliki olan kişiler, bu sözleşme ile birlikte paylarını belirleyerek, bir alıcıya devredilecek olan hisseyi belirlerler. Bu sözleşme ile hem maliklerin hakları korunur hem de alıcının hakları güvence altına alınmış olur.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi, genellikle tapu siciline tescil edilmelidir. Bu şekilde sözleşme tarafları arasındaki alım-satım işlemi resmiyet kazanır ve malikler arasında ortaklık paylarının düzenlenmesi amacıyla tapu müdürlüğünde işlem yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Aksi takdirde, sözleşme sübjektif bir belge olarak kabul edilir ve taraflar açısından hukuki geçerliliği olmayabilir.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Sözleşmede yer alması gereken en önemli bilgiler şunlardır:

 • Gayrimenkulün tam adresi
 • Maliklerin isimleri, adresleri ve T.C. kimlik numaraları
 • Alıcının ismi, adresi ve T.C. kimlik numarası
 • Maliklerin payları
 • Satış bedeli ve ödeme şekli
 • Tapu devir işlemleri ve masraflarının nasıl karşılanacağı
Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Cayma Hakkı İhtarname Cayma Hakkının Sonuçları
Satışa konu olan hisseli gayrimenkulün ayrıntılarını içerir. Alıcı tarafından satıştan cayma hakkının kullanılması durumunda gönderilir. Cayma hakkı kullanılması halinde ortaya çıkan sonuçları belirtir.
Satıcı ve alıcının kimlik bilgilerini içerir. Cayma hakkının süresi, iadelerin nasıl yapılacağı gibi bilgileri içerir. Ödenen bedelin geri iadesi, tazminat hükümleri gibi sonuçları belirtir.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde cayma hakkı

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi, birden fazla kişiye ait olan bir gayrimenkulün paylarının satılmasını düzenleyen bir sözleşmedir. Bu tür bir sözleşmede taraflar arasında belirli hak ve sorumluluklar bulunmaktadır. Satıcı, gayrimenkulün payını alıcılara devrederken, alıcılar da belirli bir bedel karşılığında bu payı satın alırlar.

Bu tür bir sözleşmede cayma hakkı da önemli bir konudur. Alıcılar, satın aldıkları payda bazı şartlar gerçekleşirse sözleşmeden cayma hakkını kullanabilirler. Cayma hakkı, taraflara belirli bir süre içinde ve belirli şartlar altında sözleşmeden dönme imkanı tanır.

Cayma hakkının kullanılması için belirli bir süre vardır. Bu süre genellikle sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 hafta ile 2 hafta arasında değişebilir. Bu süre içinde alıcılar, cayma hakkını kullanmak istediklerine dair yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Cayma hakkı ihtarname olarak adlandırılan bu yazılı bildirimde, alıcının adı, adresi, sözleşme tarih ve numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

Cayma hakkı ihtarname nedir ve nasıl hazırlanır?

Cayma hakkı ihtarname, bir sözleşmeden caymak isteyen tarafın karşı tarafa sözlü ya da yazılı olarak bildirimde bulunmasıdır. Cayma hakkı genellikle tüketici ve satıcı ilişkilerinde karşımıza çıkar. Tüketici, belirli koşullar altında satın aldığı bir ürünü veya hizmeti, belirli bir süre içinde cayma hakkına sahiptir. Bu durumda, tüketici cayma hakkını kullanmak için bir ihtarname göndermek zorundadır.

Cayma hakkı ihtarname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. İlk olarak, ihtarnameyi yazacak olan kişi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmelidir. İhtarname belgesinde, alıcının adı, adresi, satıcının adı, adresi gibi kimlik bilgileri yer almalıdır. Ayrıca, sözleşme tarihini ve cayma hakkının kullanılacağı tarihi belirtmelidir. İhtarname, belirli bir süre içinde gönderilmeli ve karşı tarafa ulaştığına dair bir ispat sağlayacak şekilde gönderilmelidir.

Cayma hakkı ihtarname örneği şu şekilde olabilir:

ALICI BİLGİLERİ SATICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı: [ALICI] Adı Soyadı: [SATICI]
Adres: [ALICI ADRES] Adres: [SATICI ADRES]
Tarih: [SÖZLEŞME TARİHİ]
Cayma Hakkı Kullanılacak Tarih: [CAYMA TARİHİ]

Bu örnekte görüldüğü gibi, ihtarname alıcı ve satıcı bilgileriyle başlamakta ve sözleşme tarihini, cayma hakkının kullanılacağı tarihi içermektedir. Bu şekilde hazırlanan ihtarname, cayma hakkını kullanmak isteyen tarafın taleplerini net bir şekilde iletebilmesini sağlar.

Cayma hakkı ihtarname örneği

Cayma hakkı ihtarname, tüketici hakları kapsamında gerçekleştirilen bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok tüketici, satın aldığı üründen veya hizmetten memnun kalmazsa veya satıcıyla anlaşmazlığa düşerse, cayma hakkını kullanarak ihtarname gönderme yoluna başvurabilir. Cayma hakkı ihtarname, tüketici tarafından satıcıya gönderilen ve tüketici ile satıcı arasındaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla hazırlanan bir yazılı bildirimdir.

Cayma hakkı ihtarname nasıl hazırlanır?

Cayma hakkı ihtarname hazırlanırken bazı hususlara dikkat etmek gerekmektedir. İlk olarak, ihtarnameyi tarihleyerek başlamalısınız. Ardından, tüketici olarak adınızı, soyadınızı, adresinizi ve iletişim bilgilerinizi belirtmelisiniz. Daha sonra, satıcıya hitaben yazılan bir başlık eklemeli ve içeriğe geçmelisiniz. İçeriğe geçerken, satın aldığınız ürünü veya hizmeti detaylı bir şekilde açıklamalı ve neden cayma hakkını kullanmak istediğinizi belirtmelisiniz. Son olarak, cayma hakkını kullanma talebinizi net bir şekilde ifade etmeli ve ihtarnameyi imzalamalısınız. Bu şekilde hazırlanan cayma hakkı ihtarname örneği, tüketici haklarının korunması ve anlaşmazlık çözümü için önemli bir adımdır.

Cayma hakkı ihtarname gönderme süresi

Cayma hakkı ihtarname gönderme süresi, tüketici olarak yasal bir hakka sahip olmanızın yanı sıra belirli bir zaman dilimini de kapsamaktadır. Satın aldığınız üründen veya hizmetten memnun kalmadığınız takdirde, cayma hakkını kullanmak için genellikle 14 günlük bir süre bulunmaktadır. Bu süre, ürünü teslim aldıktan sonra başlar ve ihtarnameyi gönderme süresini belirler. Cayma hakkı ihtarname gönderme süresini, sözleşme veya yasal düzenlemelerde belirtilen süreler doğrultusunda takip etmelisiniz.

Cayma hakkı ihtarname örneği için list ve table HTML tags kullanımı:

Bir cayma hakkı ihtarname örneği için aşağıdaki gibi bir liste oluşturulabilir:

 • Ürün/hizmet bilgisi
 • Satın alma tarihi
 • İhtarnamenin tarihi
 • İhtarnamenin gönderileceği adres
 • İhtarnamenin imzalanacağı yer

Ayrıca, aşağıdaki gibi bir tablo oluşturularak cayma hakkı ihtarname örneği daha detaylı bir şekilde sunulabilir:

Ürün/Hizmet Bilgisi Satın Alma Tarihi İhtarname Tarihi İhtarname Gönderileceği Adres İhtarname İmzalanacağı Yer
XYZ Ürünü 01.01.2023 15.01.2023 Örnek Mahallesi, İstanbul Tüketici İmza

Cayma hakkı ihtarname gönderme süresi

Cayma Hakkı İhtarname Gönderme Süresi

Cayma hakkı, tüketicinin satın aldığı bir mal veya hizmetten vazgeçme hakkıdır. Tüketiciler, birçok farklı sebepten dolayı satın aldıkları üründen cayma hakkını kullanabilirler. Bu hakkın kullanılması için belirli süreler ve prosedürler bulunmaktadır. Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicilerin, bu hakkı işaret eden bir ihtarnameyi belirli bir süre içinde satıcıya göndermeleri gerekmektedir.

Bu süre, tüketici ile satıcı arasındaki sözleşmeye ve mevzuata göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, cayma hakkı ihtarname gönderme süresi satın alınan mal veya hizmetin teslim alındığı tarihten itibaren başlar. Bu süre, 14 günlük yasal bir süre olarak kabul edilir, ancak bazı durumlarda bu süre uzayabilir veya kısalabilir.

Cayma hakkı ihtarname gönderme süresine ilişkin detaylar, tüketici haklarını korumaya yönelik kanunlar ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu nedenle, tüketicilerin cayma hakkını kullanabilmek için ilgili mevzuatı dikkatlice incelemeleri önemlidir. Cayma hakkı süresi, tüketiciye bilgilendirme yükümlülüğü getiren ve satıcının bazı koşulları yerine getirmesini gerektiren bir haktır.

 • Satın alınan ürün veya hizmetin iade edileceği süre
 • Cayma hakkının kullanılmasını belirten ihtarname gönderme süresi
 • Tüketiciye yapılan ödemelerin iade edileceği süre
Cayma Hakkı İhtarname Gönderme Süresi Süre Hesaplama
Ürün/Hizmet Teslim Tarihi 25 Ocak 2022
Cayma Hakkı İhtarname Gönderme Süresi 14 Gün
Cayma Hakkının Sona Ereceği Tarih 8 Şubat 2022

Cayma hakkının sonuçları nelerdir?

Çoğu zaman bir alım satım işleminden vazgeçme hakkı olarak da bilinen cayma hakkı, tüketici haklarının önemli bir parçasıdır. Birçok ülkede tüketici koruma yasaları kapsamında tanınan bu hak, tüketicilere bir satın alma işleminden 14 günlük bir süre içinde vazgeçme imkanı sunar. Ancak, bir alım satım işleminden cayma kararı almak beraberinde çeşitli sonuçlar doğurabilir.

Cayma hakkını kullanmanın temel sonuçları şunlardır:

 • Ürünün iadesi: Cayma hakkını kullanarak bir üründen vazgeçerseniz, satın aldığınız ürünü tedarikçiye geri göndermeniz gerekir. Tüketicilere genellikle ürünü geri gönderme maliyetini karşılamaları gerekmektedir.
 • Ücret İadesi: Cayma hakkını kullanarak bir üründen vazgeçtiğinizde, ödediğiniz tüm ücretleri tedarikçiden geri alabilirsiniz. Bu, satın aldığınız ürünün orijinal fiyatı ve kargo ücretlerini de içerir.
 • Zaman sınırlamaları: Cayma hakkının kullanılması genellikle belirli bir süre ile sınırlıdır. Bu süre genellikle 14 gün olarak belirlenmiştir, ancak ülkelere ve yasalara göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, cayma hakkını kullanmak istiyorsanız, sürenin dolmadan önce talebinizi iletmelisiniz.
Cayma Hakkı Kullanım Süreci Cayma Hakkının Sonuçları
1. Cayma hakkını kullanma niyetinizi tedarikçiye bildirin. Ürünü iade etmek için tedarikçiye başvurun.
2. Ürünü orijinal ambalajında ve hasarsız şekilde geri gönderin. Ürünün maliyetini ve kargo ücretlerini geri alın.
3. Ürün tedarikçiye ulaştıktan sonra ücret iadesi yapılmalıdır. Ürünü geri gönderme maliyetini karşılamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Bir hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi yapmadan önce dikkate almanız gereken önemli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurları göz önünde bulundurarak, daha sağlıklı bir satış süreci yaşayabilir ve olası sorunların önüne geçebilirsiniz.

İlk olarak, satış sözleşmesinin içeriğini dikkatlice incelemelisiniz. Sözleşmede yer alan tüm maddeleri anlamalı ve gerekirse hukuki destek almalısınız. Özellikle satış bedeli, taksitli ödeme planı, tarafların sorumlulukları gibi hususlar net bir şekilde belirtilmelidir.

İkinci olarak, sözleşmenin bir avukat tarafından hazırlanması önemlidir. Bir avukatın gözden geçirdiği ve onayladığı bir sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri daha güvence altına almaktadır. Aynı zamanda, sözleşmenin taraflar arasında adil bir şekilde müzakere edilmesi ve her iki tarafın da çıkarlarının korunması için avukatın deneyimi ve uzmanlığı büyük önem taşımaktadır.

 • Satış sözleşmesindeki her bir maddeyi ayrı ayrı inceleyin ve anladığınızdan emin olun.
 • Satış bedeli ve ödeme koşullarını belirleyin ve karşı tarafın bu konuda anlaşmazlık çıkarmasını önlemek için yazılı olarak belirtin.
 • Sözleşmeyi tarafların adil bir şekilde müzakere ettiğinden emin olun ve her iki tarafın da çıkarlarını koruyacak şekilde düzenleyin.
 • Gerekirse bir avukattan hukuki destek alın ve sözleşmenin üzerinden geçmesini sağlayın.
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Satış sözleşmesinin içeriği
Sözleşmenin avukat tarafından hazırlanması
Tarafların adil şekilde müzakere etmesi
Hukuki destek alınması

Sık Sorulan Sorular

Cayma hakkı nedir?

Cayma hakkı, tüketicilere bir sözleşmeden tek taraflı olarak cayma imkanı tanıyan bir haktır.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde cayma hakkı var mıdır?

Evet, hisseli gayrimenkul satış sözleşmelerinde tüketiciye yasal bir cayma hakkı sağlanmaktadır.

Cayma hakkı ihtarname nedir ve nasıl hazırlanır?

Cayma hakkı ihtarname, tüketici tarafından satıcıya gönderilen, sözleşmeyi fesih etmek istediğini bildiren yazılı bir bildiridir. Genellikle noter onaylı olarak hazırlanmalıdır.

Bir cayma hakkı ihtarname örneği var mı?

Evet, aşağıda bir cayma hakkı ihtarname örneği bulabilirsiniz:

Örnek:
[İrtibat Bilgileri]
[Tarih]

[Satıcı Bilgileri]
[Satıcı Adı ve Soyadı]
[Adres]

Sayın [Satıcı Adı ve Soyadı],
[Satın Aldığınız Gayrimenkul ve Sözleşme Bilgileri]
[Satın alınan hisseli gayrimenkulün adresi, satış sözleşmesi tarihi gibi bilgiler]

Bu ihtarname ile bahsi geçen sözleşmeyi cayma hakkımdan yararlanarak feshediyorum. Söz konusu hisseli gayrimenkulün satış bedelinin [Tutarı yazılmalı] oranında olan kısmının, tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.

Yasal süresi içinde cayma hakkımı kullanmam sebebiyle, [İade edilmesi gereken bedelin miktarı] ödeme yapılmasını ayrıca talep ediyorum.

Yasal süresi içinde bu talebime göre işlem yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
Saygılarımla,
[İsim ve İmza]

Cayma hakkı ihtarname gönderme süresi nedir?

Tüketici, hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi ile ilgili cayma hakkını, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde kullanabilir.

Cayma hakkının sonuçları nelerdir?

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde cayma hakkını kullanmak, tüketiciye sözleşmeden cayma ve ödediği bedelin iadesini talep etme imkanı sağlar. Satıcı, geri ödeme işlemini cayma hakkının kullanıldığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır: sözleşme şartlarının detaylı olarak incelenmesi, satın alınacak hisseli gayrimenkulün tapu kayıtlarının ve mevcut borç durumunun kontrol edilmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirleyen bir sözleşme düzenlenmesi, gerekli incelemelerin ve araştırmaların yapılması, varsa anlaşmazlıkların çözümünü sağlayan bir hüküm içeren bir sözleşme imzalamaktır.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir