gayrimenkul satış sözleşmesi örneği word


Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir gayrimenkulun alıcı ile satıcı arasında yapılan hukuki bir anlaşmadır. Bu sözleşme, hem alıcı hem de satıcı için önemli bir belgedir çünkü taşınmaz malın satışıyla ilgili tüm detayları içerir. Gayrimenkul satış sözleşmesi, sözleşmenin geçerli olabilmesi için belirli hükümler ve koşullar içermelidir. Bu blog yazısında, gayrimenkul satış sözleşmesinin nedir, neden önemlidir, içeriği, hazırlama adımları ve örnekleri gibi konulara değineceğim. Ayrıca, sözleşmenin hükümleri ve koşulları ile geçerlilik şartlarını ele alacağım.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir taşınmaz malın (ev, arsa, dükkan vb.) sahibinin, o malı belirli bir bedel karşılığında başka bir kişiye veya kuruma devretmek amacıyla yapılmış olan anlaşmadır. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler ve satış işleminin hukuki güvence altına alınmasını sağlar.

Bir gayrimenkul satış sözleşmesi, genellikle tapu sicil müdürlüğüne başvuru yapmak ve taşınmaz malın satış işlemini resmi olarak kaydetmek amacıyla hazırlanır. Bu sözleşme, her iki tarafın karşılıklı rızasıyla imzalandığı takdirde geçerli sayılır ve taşınmaz malın sahipliği resmen devredilir.

Gayrimenkul satış sözleşmesinin içeriği önemlidir. Bu sözleşme, satışa konu olan taşınmaz malın ayrıntılı tanımını, satış bedelini, ödeme şekillerini ve koşullarını, tarafların hakları ve yükümlülüklerini içermelidir. Ayrıca, sözleşmenin taraflar arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda düzenlenen ek hükümleri de içermesi mümkündür.

Gayrimenkul satış sözleşmesi aynı zamanda bir taşınmaz malın satış işleminin kanıtını da oluşturur. Taraflar arasındaki anlaşmazlık durumunda, bu sözleşme mahkemede delil olarak kullanılabilir. Bu nedenle, gayrimenkul alım satım sürecinde uygun bir şekilde hazırlanan bir satış sözleşmesi önemlidir.

 • Kişisel bilgiler: Sözleşmede, her iki tarafın (satıcı ve alıcı) adı, adresi ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 • Taşınmaz malın tanımı: Satışa konu olan taşınmaz malın adresi, tapu kayıt numarası ve mülkiyet durumu gibi ayrıntılar özetlenmelidir.
 • Satış bedeli ve ödeme koşulları: Belirlenen satış bedeli ve ödemenin nasıl yapılacağı (peşinat, taksitler vb.) belirtilmelidir.
 • Satışın geçerlilik şartları: Belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda sözleşmenin geçerli sayılacağı hükümleri içermelidir.
Satış Sözleşmesinin İçeriği: Satış Sözleşmesinin Önemi: Satış Sözleşmesi Hazırlama Adımları:
Gayrimenkulün tanımı Mal sahipliğini kanıtlar Belge ve bilgilerin toplanması
Satış bedeli ve ödeme koşulları Hukuki güvence sağlar Tarafların mutabakatı
Haklar ve yükümlülükler Mahkemede delil olarak kullanılabilir Sözleşmenin yazılı hale getirilmesi

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Önemi

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir mülkün satış işlemini belli şartlarla gerçekleştiren bir sözleşmedir. Bu sözleşme, hem alıcı hem de satıcı için büyük önem taşır. Çünkü gayrimenkul satışı birçok hukuki ve maddi risk içerir. İşte gayrimenkul satış sözleşmesinin önemini ve nedenlerini açıklayan birkaç madde:

 • 1. Taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi: Gayrimenkul satış sözleşmesi, alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini belirler. Bu sözleşme sayesinde satıcının tüm önemli bilgileri alıcıya sunması ve alıcının da satışa ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanır.
 • 2. Mülkün durumunun tanımlanması: Sözleşme, satılan mülkün özelliklerini ve durumunu belirtir. Satıcı, mülkün fiziksel ve hukuki durumu hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Böylelikle alıcı, satın aldığı mülk hakkında tam ve doğru bilgilere sahip olur.
 • 3. Hukuki güvence sağlanması: Gayrimenkul satış sözleşmesi, taraflara hukuki güvence sağlar. Taraflar, sözleşmenin hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Bu şekilde, herhangi bir uyuşmazlık durumunda, sözleşme hükümleri çerçevesinde hareket etmek ve haklarını korumak mümkün olur.
Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
– Mülkün durumunu doğru ve eksiksiz bir şekilde açıklamak – Satılan mülkün özelliklerini ve durumunu incelemek
– Satılan mülkün tapu ve mimari projelerini sağlamak – Satılan mülkün farklı yönlerini değerlendirmek
– Satılan mülkün devir işlemlerini yerine getirmek – Satın almadan önce keşif yapmak ve gerekli incelemeleri yapmak

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi İçeriği

Bir gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirmek istediğinizde, satış sürecini düzenlemek amacıyla bir satış sözleşmesi hazırlamak önemlidir. Gayrimenkul satış sözleşmesinin içeriği, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerden oluşur. Bu sözleşme, alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmayı yasal olarak bağlayıcı hale getirir.

Bir gayrimenkul satış sözleşmesinin içeriği genellikle şu unsurları içerir:

 • Sözleşmenin tarafları: Satıcı ve alıcı tarafından imzalanacak olan sözleşmede, tarafların kimlik bilgileri belirtilir.
 • Mülkiyet bilgileri: Satışa konu olan gayrimenkulün tapu bilgileri, ada ve pafta numarası gibi ayrıntıları sözleşmede yer alır.
 • Fiyat ve ödeme koşulları: Gayrimenkulün satış bedeli ve ödeme şekli sözleşmede belirtilen hükümlerle belirlenir. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri, vade tarihleri gibi konular açıklığa kavuşturulur.
Gayrimenkul Satış Sözleşmesi İçeriği Açıklama
Taraflar Satıcının ve alıcının kimlik bilgileri
Mülkiyet Bilgileri Gayrimenkule ait tapu bilgileri
Fiyat ve Ödeme Koşulları Gayrimenkulün satış bedeli ve ödeme şekilleri

Gayrimenkul satış sözleşmesi içeriği, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmanın detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, satışa konu olan gayrimenkul üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin hakkının olup olmadığı, maliklerin izinleri gibi önemli bilgiler de sözleşme içeriğinde yer alır. Detaylı bir sözleşme hazırlamak, her iki tarafın da haklarını koruması açısından büyük önem taşır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hazırlama Adımları

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir mülkün satışı veya devriyle ilgili olarak alıcı ile satıcı arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek, mülkün satış sürecini düzenlemek ve tarafları koruma altına almak amacıyla hazırlanır.

Gayrimenkul satış sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken adımlar bulunmaktadır. İlk adım, sözleşme konusunu belirlemektir. Bu adımda, satışa konu olan mülkün tapu bilgileri, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylar belirlenir.

İkinci adım, tarafların kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru bir şekilde belirlenmesidir. Satıcının ve alıcının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi verilerin yanı sıra, satıcı veya alıcının temsilcisi varsa onun bilgileri de sözleşmeye dahil edilmelidir.

Üçüncü adım, sözleşme şartlarının ayrıntılı bir şekilde belirlenmesidir. Bunlar arasında satışın tarih ve saati, ödeme planı, mülkün teslim şekli, mülkteki eksikliklerin giderilmesi gibi hususlar yer alır. Ayrıca, sözleşmenin geçerlilik süresi ve tarafların uyuşmazlık durumunda başvuracakları mahkeme veya arabuluculuk kurumları gibi hükümler de bu adımda belirlenmelidir.

 • Tapu bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir.
 • Satış fiyatı ve ödeme koşulları netleştirilmelidir.
 • Sözleşme şartları ayrıntılı bir şekilde belirlenmelidir.
 • Tarafların kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde kaydedilmelidir.
 • Sözleşmenin geçerlilik süresi ve uyuşmazlık durumunda başvurulacak merci belirlenmelidir.
Adım Açıklama
1 Sözleşme konusunu belirle
2 Tarafların kimlik ve iletişim bilgilerini belirle
3 Sözleşme şartlarını belirle

Gayrimenkul Satış Sözleşme Örneği

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir mülkün satışında kullanılan resmi bir belgedir. Bu sözleşme, satıcının mülkü alıcıya satmayı ve alıcının da buna karşılık bir bedel ödemeyi taahhüt ettiğini gösterir. Sözleşme, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler ve mülkün satışının gerçekleşmesi için gereken koşulları düzenler.

Gayrimenkul satış sözleşmesinin önemi oldukça büyüktür. Bu sözleşme, her iki tarafın da haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli şartları sağlar. Satıcı, mülkünün satış bedelini alır ve alıcı da mülkün sahibi olur. Sözleşme aynı zamanda taraflar arasındaki sözlü anlaşmazlıkları önlemek için yazılı olarak hazırlanır ve kanıt sunma amacı taşır.

Gayrimenkul satış sözleşmesi içeriği, satışın gerçekleşmesi için gerekli olan tüm bilgileri içerir. Bu bilgiler arasında mülkün tam adresi, tapu bilgileri, satış bedeli ve taksitlerin detayları bulunur. Ayrıca mülkün durumu, ek eklentileri ve her iki tarafın da sorumlulukları da sözleşmenin içeriğinde yer alır.

 • Mülkün tam adresi
 • Tapu bilgileri
 • Satış bedeli ve taksitlerin detayları
 • Mülkün durumu ve ek eklentileri
 • Her iki tarafın sorumlulukları
Mülk Detayları Tapu Bilgileri Satış Bedeli
Konut Tapu No: 123456789 500.000 TL
İş Yeri Tapu No: 987654321 1.200.000 TL

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hükümleri ve Koşulları

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir taşınmazın (ev, arsa, dükkan vb.) satışının yapıldığı sözleşmedir. Bu sözleşme, alıcı ve satıcı arasında imzalanır ve her iki tarafın haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Gayrimenkul satış sözleşmesi hükümleri ve koşulları ise bu sözleşmede yer alan önemli maddeleri içerir. Bu maddeler, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını korumak amacıyla düzenlenir ve uygulanır.

Gayrimenkul satış sözleşmesi hükümleri ve koşulları arasında en önemli madde, sözleşmenin tarafları ve taşınmazın açık adresinin belirtilmesidir. Bu bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak sözleşmede yer alması, ileride ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçer. Ayrıca, sözleşme tarihini ve geçerlilik süresini belirlemek de hükümler arasında yer alır.

Diğer bir hüküm ise satış bedeli ve ödeme koşullarını belirlemektir. Satış bedeli, taşınmazın değerine göre belirlenir ve sözleşmede yer alır. Ödeme koşulları ise peşin veya taksitli olarak belirlenebilir. Bu hüküm, alıcının ödeme planını ve satıcının alacağını güvence altına alır.

 • Gayrimenkulün taşınmaz tapu kaydının doğru ve güncel olması,
 • Eksper raporunun olması,
 • Rehin olmaması,
 • Borçlu tarafından teminat gösterilmek üzere başvurula ve banka onayının alınması,
 • Satış işlemleri için tarafların kayıtlı oldukları yerde yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınması,

Bunlar da gayrimenkul satış sözleşmesi hükümleri ve koşulları arasında yer alan önemli detaylardır. Bu hükümler ve koşullar, her iki tarafın haklarını korurken satış sürecinin düzgün bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Hüküm Açıklama
Tarafların bilgileri Alıcı ve satıcının adı, soyadı, adresi gibi bilgileri içerir.
Tapu kaydı Taşınmazın tapu kaydının doğru ve güncel olması gerektiği belirtilir.
Ödeme koşulları Satış bedeli ve ödeme şekilleri (peşin, taksitli) belirtilir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Gayrimenkul satış sözleşmesi, bir mülkün satışının resmi olarak gerçekleşmesi için taraflar arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirler ve satış işlemini yürütmek için gerekli olan şartları ortaya koyar. Geçerlilik şartları, sözleşmenin yasal olarak kabul edilmesi için gereklidir ve anlaşmanın kurulmasından önce dikkate alınmalıdır.

1. Tarafların Yetkisi: Gayrimenkul satış sözleşmesinin geçerli kabul edilmesi için, sözleşmenin imzalanmasından önce tarafların yetkili olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir. Satıcı ve alıcının işlem yapmaya yetkili olduğunu kanıtlaması için kimlik veya vekaletnamelerin sunulması gerekmektedir.

2. Tarafların Rızası: Gayrimenkul satış sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tarafların kesin ve serbest irade beyanıyla rızalarını açıkça ifade etmeleri gerekmektedir. Tarafların sözleşmeyi samimi şekilde kabul etmeleri ve gönüllü olarak imzalamaları önemlidir.

3. Konu ve Bedel Belirlenmiş Olmalı: Satış sözleşmesinin geçerli olabilmesi için mülkün niteliği, sınırları ve bedelinin belirtilmesi gerekmektedir. Taraflar, sözleşmede mülkün açık adresini, yüzölçümünü, malikinin adını ve satış bedelini net bir şekilde belirtmelidir.

Liste:

 • Tarafların Yetkisi
 • Tarafların Rızası
 • Konu ve Bedel Belirlenmiş Olmalı

Tablo:

Geçerlilik Şartı Açıklama
Tarafların Yetkisi Tarafların işlem yapmaya yetkili olduğunu kanıtlaması
Tarafların Rızası Tarafların kesin ve serbest irade beyanıyla rıza göstermesi
Konu ve Bedel Belirlenmiş Olmalı Mülkün niteliği, sınırları ve bedeli net bir şekilde belirtilmeli

Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nedir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında yapılan resmi bir anlaşmadır. Bu sözleşme, mülkiyetin devrini belirlemekte ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını düzenlemektedir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin Önemi Nedir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, alıcı ve satıcı arasında net bir anlaşmanın yapılmasını sağlar. Tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirleyerek, her iki tarafın da korunmasını sağlar. Ayrıca, herhangi bir hukuki anlaşmazlık durumunda delil niteliği taşır.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi İçeriği Neleri Kapsar?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi genellikle şu bilgileri içermektedir: gayrimenkulün nitelikleri, satış bedeli, ödeme ve taksit planı, tapu devri ve tapu masrafları, teslim tarihi, satış sonrası sorumluluklar ve yaptırımlar gibi detaylı bilgiler.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hazırlarken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:
1. Tarafların kimlik ve iletişim bilgilerini belirlemek
2. Gayrimenkulün niteliklerini, tapu bilgilerini ve satış bedelini belirlemek
3. Ödeme ve taksit planını oluşturmak
4. Teslim tarihini ve şartlarını belirlemek
5. Sözleşme hükümlerini ve tarafların sorumluluklarını belirlemek
6. Tapu devri ve tapu masrafları ile ilgili detayları düzenlemek
7. Sözleşmenin noter onayı ve tarafların imzalaması için gereken prosedürleri takip etmek.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Örneği Nedir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi örneği, bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında nasıl düzenleneceğini ve hangi bilgilerin yer alacağını gösteren örnek bir belgedir. Noterlerden, gayrimenkul danışmanlarından veya hukuk bürolarından temin edilebilir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hangi Hükümler ve Koşullar İle Geçerlidir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bazı hükümler ve koşullar mevcuttur. Bunlar sözleşmenin noter onayının yapılması, tarafların tam rıza ve iradesiyle sözleşmeyi imzalaması, tapu devrinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gibi gereklilikleri içerir.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hangi Geçerlilik Şartlarına Tabidir?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin geçerli olabilmesi için belirli geçerlilik şartlarına uyulması gerekir. Bu şartlar, her iki tarafın rızasının ve iradesinin bulunması, yetkili bir görevlinin tapu devrinin gerçekleşmesini sağlaması, sözleşmenin yazılı olarak yapılması gibi unsurları içermektedir.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir