gayrimenkul satış istisnası 2020


Gayrimenkul satışı, birçok kişi için ciddi bir finansal karar olabilir. Ancak, Türkiye’deki gayrimenkul satışlarında, gayrimenkul satış istisnası adı verilen bir vergi avantajından yararlanabilme imkanınız bulunmaktadır. Bu istisna, belirli şartları yerine getirmeniz halinde gayrimenkul satışından elde ettiğiniz gelirin vergiden muaf tutulmasını sağlamaktadır. Peki, gayrimenkul satış istisnası nedir ve nasıl yararlanabilirsiniz? Bu yazıda, gayrimenkul satış istisnası hakkında detaylı bilgiler ve örnek hesaplamalar bulabilirsiniz. Ayrıca, 2020 yılında yapılan değişikliklerle ilgili güncel bilgileri de bulabilirsiniz.

Gayrimenkul Satış İstisnası Nedir?

Gayrimenkul satış istisnası, Türkiye’de bir gayrimenkulün satışından elde edilen gelirin vergiden muaf tutulduğu bir düzenlemeyi ifade etmektedir. Bu istisna, tapu sicil gazetesinde ve diğer resmi kaynaklarda yer almakta olan emlakçılar, müteahhitler, inşaat mühendisleri gibi gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kişilere ve kurumlara yönelik olarak sağlanmaktadır. Gayrimenkul satış istisnası, özellikle konut veya arazi gibi taşınmazların satışında uygulanmaktadır.

Gayrimenkul satış istisnası kapsamında, belirli bir tutara kadar olan gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler vergiden muaf tutulmaktadır. 2020 yılında yapılan değişiklikle, bu tutar 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarı aşan satışlarda ise sadece fazla olan miktar üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

Gayrimenkul satış istisnasından yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, satılan gayrimenkulün üzerinde en az 5 yıl boyunca mülkiyet hakkının bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda, satışın tapu işlemleri ve diğer resmi prosedürlerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler gayrimenkul satışından elde ettikleri geliri vergiden muaf tutabilirler.

 • Satılan gayrimenkulün üzerinde en az 5 yıl boyunca mülkiyet hakkının bulunması gerekmektedir.
 • Gayrimenkul satışının tapu işlemleri ve diğer resmi prosedürlerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 • Gayrimenkul satış istisnasından yararlanan kişilerin satış geliri belirli bir tutarı aşmamalıdır.
Gayrimenkul Satış Miktarı Vergi Oranı
0 TL – 250.000 TL arası Vergiden muaf
250.000 TL üzeri Sadece fazla olan miktar üzerinden vergilendirme

Gayrimenkul Satış İstisnası Şartları Nelerdir?

Gayrimenkul satış istisnası, Türk Vergi Kanunu’nda yer alan ve belli koşulları sağlayan mükelleflere tanınan bir avantajdır. Bu istisnanın başvurulabileceği durumlar ve şartlar belirtilmiştir. İşte gayrimenkul satış istisnası şartları:

1. Mükellefin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan konutun satışında istisna uygulanır. Ancak bu konutun sahibi olmanın yanı sıra en az 3 yıl süreyle kiraya verilerek elde edilen kira geliri bulunmalıdır.

2. Konutun satışının, mülkiyetinin en az 5 yıl süreyle mükellefin üzerinde bulunması şartıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu süre boyunca konutun mülkiyeti üzerinde herhangi bir sınırlama veya yükümlülük olmamalıdır.

3. Satış işlemi, mükellefin kendisine veya yakınlarının kullanımına ayrılan ve mükellefin üzerinde kayıtlı olan bir konutun satışı şeklinde olmalıdır. Aynı zamanda satış bedelinin tamamı, konutun mülkiyeti üzerindeki tapu kaydı için kullanılmalıdır.

Liste:

 • Mükellefin en az 3 yıl süreyle kiraya verilerek elde ettiği kira geliri bulunmalıdır.
 • Konutun mülkiyeti en az 5 yıl süreyle mükellefin üzerinde olmalıdır.
 • Konutun satış bedeli tamamen tapu kaydı için kullanılmalıdır.

Tablo:

Şartlar Açıklamalar
Mükellefin kira geliri En az 3 yıl süreyle kiraya verilerek elde edilen kira geliri olmalıdır.
Konutun mülkiyet süresi En az 5 yıl süreyle mülkiyeti mükellefin üzerinde olmalıdır.
Satış bedeli kullanımı Konutun satış bedeli tamamen tapu kaydı için kullanılmalıdır.

Gayrimenkul Satış İstisnasından Nasıl Yararlanırım?

Gayrimenkul satış istisnasından nasıl yararlanırım? Bu adım adım kılavuzda, gayrimenkul satış istisnası nedir ve hangi şartlarda uygulanır, bu konuda ayrıntılı bilgiler bulacaksınız. Gayrimenkul satış istisnası, bireylerin büyük bir mali yükten kurtulmasını sağlayan bir vergi avantajıdır. Bu istisnadan faydalanarak, bir evi veya başka bir gayrimenkulu satışı sırasında ödemeniz gereken gelir vergisi miktarını düşürebilir veya tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlk olarak, satılan gayrimenkulün sürekli oturulan bir konut olması gerekmektedir. Yani, bu konutta yaşıyor ya da yakın bir akraba yaşıyorsa, gayrimenkul satış istisnasından yararlanabilirsiniz. Ancak, birden fazla konuta sahipseniz, sadece bir tanesi için bu istisnanstan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, gayrimenkulün satışı sonucunda elde edilen gelir miktarı belirli bir sınırı aşmamalıdır. 2020 yılında bu sınır 200.000 TL olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmak için, belirli bir süre içerisinde gayrimenkulu satmanız gerekmektedir. Bu süre, satış tarihinden itibaren 2 yıldır. Yani, gayrimenkulu satın alma tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmiş olmalıdır. Ayrıca, bu süre boyunca gayrimenkul üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin olmaması gerekmektedir. Eğer bu şartları sağlarsanız, gayrimenkul satış istisnasından yararlanabilir ve elde ettiğiniz gelirin tamamını vergiden muaf tutabilirsiniz.

Gayrimenkul Satış İstisnası Kimlere Uygulanmaz?

Gayrimenkul satış istisnası, Türkiye’de emlak sektöründe sık sık duyduğumuz bir kavramdır. Ancak, bu istisna kimi durumlarda uygulanmaz ve bazı kişileri kapsamamaktadır. Bu yazımızda, gayrimenkul satış istisnasının kimlere uygulanmadığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. Ticari Kazanç Elde Edenler

Birinci grup, ticari faaliyetleri nedeniyle gayrimenkul satışından elde edilen kazançları bulunan kişilerdir. Gayrimenkul satışları, mülkün sürekli alınıp satıldığı bir ticari işlem olmadığı sürece istisnadan yararlanılamaz. Emlak alım satımı ticari faaliyet olarak yapan kişiler, elde ettikleri kazancı ticari kazanç olarak değerlendirmek zorundadır.

2. İnşaat ve Taahhüt İşleriyle Uğraşanlar

Gayrimenkul satış istisnası, inşaat ve taahhüt işleriyle uğraşan kişilerin malik olduğu taşınmazlara uygulanmaz. İnşaat şirketleri veya taahhüt firmaları tarafından yapılan satışlarda, söz konusu malikin satıştan elde ettiği gelir ticari kazanç olarak kabul edilir ve istisnadan yararlanılamaz.

Gayrimenkul Satış İstisnasının Süresi Ne Kadardır?

Gayrimenkul satış istisnası, Türkiye’de bir gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın belirli bir miktarına kadar vergi ödemeden elde edilebilmesini sağlayan bir düzenlemedir. Ancak, bu istisna süresi belirli bir zaman dilimiyle sınırlıdır.

Gayrimenkul satış istisnasının süresi, 01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Aralık 2022 tarihine kadar uygulanmaktadır. Yani, bu tarihler arasında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar, belirli bir limite kadar vergiden muaf tutulmaktadır.

Bu süre, Türkiye’deki ekonomik koşullar veya vergi kanunlarındaki değişiklikler doğrultusunda güncellenebilmektedir. Dolayısıyla, gayrimenkulünüzü satmayı düşünüyorsanız, vergi kanunlarındaki güncellemeleri takip etmek önemlidir. Böylece, gayrimenkul satış istisnasından maksimum düzeyde faydalanabilirsiniz.

Satış Tarihi İstisna Tutarı
01.01.2020 – 31.12.2020 100.000 TL
01.01.2021 – 31.12.2021 150.000 TL
01.01.2022 – 31.12.2022 200.000 TL

Görüldüğü gibi, gayrimenkul satış istisnasının süresi ve tutarı yıllara göre değişmektedir. Bu nedenle, satış yapacağınız yılı dikkate alarak, o yılın vergi kanunlarına göre belirlenen istisna tutarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Gayrimenkul Satış İstisnası 2020 Yılında Hangi Değişiklikler Oldu?

Gayrimenkul satış istisnası, Türkiye’de 1985 yılından beri uygulanan ve bir gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesini kısmen veya tamamen ortadan kaldıran bir vergi avantajıdır. 2020 yılında, bu istisnanın bazı değişikliklere uğradığı gözlemlenmektedir.

Bu değişikliklerden ilki, satış istisnasından yararlanmak için gerekli olan mülkiyetin süresidir. Daha önce, satış istisnasından yararlanabilmek için mülkiyetin en az 5 yıl boyunca elde tutulması gerekmekteydi. Ancak, 2020 yılında bu süre 10 yıla çıkarılmıştır. Yani, bir gayrimenkulün satışından elde edilen kazançtan vergi muafiyeti sağlamak için mülkiyetin en az 10 yıl boyunca elde tutulması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, 2020 yılındaki bir diğer değişiklik ise kazanç tutarı üzerinden uygulanacak olan vergi oranlarıdır. Önceki yıllarda, kazanç tutarının %75’i vergiden muaf tutulurken, kalan %25’lik kısım üzerinden %35 oranında vergi alınmaktaydı. Ancak, 2020 yılında bu oranlar değiştirilmiş ve kazanç tutarının tamamı vergiden muaf tutulmuştur. Yani, gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın tamamı vergi avantajından yararlanmaktadır.

 1. İstisna süresi 10 yıla çıkarılmıştır.
 2. Kazanç tutarının tamamı vergiden muaf tutulmaktadır.
Değişiklik Eski Durum Yeni Durum
İstisna Süresi 5 yıl 10 yıl
Vergi Oranı %75 muaf, %25 vergili %100 muaf

Gayrimenkul Satış İstisnası Örnek Hesaplama

Gayrimenkul satış istisnası, Türkiye’de bir gayrimenkulün satışından elde edilen kazançların vergiden muaf tutulması anlamına gelir. Bu istisnanın belirli şartlarını sağlayan kişiler, gayrimenkul satışıyla elde ettikleri kazançları vergiye tabi tutmadan kullanabilirler. Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmak için bazı kriterler ve hesaplama yöntemleri bulunmaktadır.

Gayrimenkul satış istisnasının şartlarına göre, kişinin taşınmazı en az 5 yıl süreyle elinde bulundurması gerekmektedir. Ayrıca, bu taşınmazın bir ev veya iş yeri olması gerekmektedir. İstisnadan yararlanabilmek için gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıllık sürenin dolması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan bir kişi, gayrimenkul satışından elde ettiği kazancın tamamını vergiden muaf tutabilir.

Gayrimenkul satış istisnasının hesaplama yöntemi oldukça basittir. Satış fiyatından alım tarihinden itibaren geçen süreye göre oranlar belirlenir. İlk 1 yıl için oran %100, 1-2 yıl arası için %80, 2-3 yıl arası için %60, 3-4 yıl arası için %40 ve 4-5 yıl arası için %20’dir. Örnek bir hesaplama yaparsak, bir kişinin gayrimenkulünü 3 yıl sonra satması durumunda elde edilen kazancın %60’ı vergiden muaf olur.

 • Gayrimenkul satış istisnası, gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın vergiden muaf tutulması anlamına gelir.
 • İstisnadan yararlanabilmek için gayrimenkulün en az 5 yıl süreyle elinde bulundurulması gerekmektedir.
 • Hesaplama yöntemine göre satış fiyatından geçen süreye göre oranlar belirlenir ve kazancın bir kısmı vergiden muaf tutulur.
Satış Süresi İstisnanın Uygulanacağı Oran
0-1 yıl %100
1-2 yıl %80
2-3 yıl %60
3-4 yıl %40
4-5 yıl %20

Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Satış İstisnası Nedir?

Gayrimenkul satış istisnası, belli şartlar altında gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarında vergi avantajı sağlayan bir düzenlemedir. Buna göre, belirli bir süre boyunca elde tutulan ve kâr amacı güdülmeden kullanılan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar vergiden muaf tutulur.

Gayrimenkul Satış İstisnası Şartları Nelerdir?

Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmak için belirli şartlara uyulması gerekmektedir. Bunlar arasında, satışın birinci elden yapılması, gayrimenkulün tapuda en az 2 yıl boyunca aynı kişi adına kayıtlı olması, satış bedelinin belirli bir miktarı aşmaması gibi kriterler bulunmaktadır.

Gayrimenkul Satış İstisnasından Nasıl Yararlanırım?

Gayrimenkul satış istisnasından yararlanmak için öncelikle satışın belirli şartlara uygun olması gerekmektedir. Daha sonra, söz konusu satışı gerçekleştiren kişi veya kurumun, gelir vergisi beyannamesi ile beyan ettiği kazancı üzerinden istisna hakkını kullanması gerekir.

Gayrimenkul Satış İstisnası Kimlere Uygulanmaz?

Gayrimenkul satış istisnası, belirli şartları sağlayan kişilere uygulanırken, bazı durumlarda istisna hakkı bulunmamaktadır. Örneğin, bir yıl içerisinde birden fazla gayrimenkulün satışından elde edilen kazançlar istisna kapsamına giremez. Ayrıca, kiralanmak veya ticari faaliyet amacıyla kullanılan gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değildir.

Gayrimenkul Satış İstisnasının Süresi Ne Kadardır?

Gayrimenkul satış istisnası süresi, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre belirlenmiştir. Buna göre, gayrimenkulün alındığı tarihten itibaren en az 2 yıl boyunca elde tutulması ve satışın 2 yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul Satış İstisnası 2020 Yılında Hangi Değişiklikler Oldu?

2020 yılında gayrimenkul satış istisnası konusunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu nedenle, belirli şartları sağlayan kişiler halen geçerli olan düzenlemeden faydalanmaya devam edebilmektedir.

Gayrimenkul Satış İstisnası Örnek Hesaplama

Örneğin, bir kişinin 2018 yılında satın aldığı ve 2020 yılında sattığı bir konutu düşünelim. Satış bedeli 300.000 TL olsun ve alım tarihinden itibaren 2 yıl boyunca elde tutulmuş olsun. Bu durumda, kazanç üzerinden %18 oranında stopaj ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak, gayrimenkul satış istisnası düzenlemesinden faydalanılarak, bu kazanç üzerinden herhangi bir vergi ödenmesi gerekmez.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir