emlak satış sözleşmesi feshi


Emlak satış sözleşmesi, taraflar arasında gayrimenkulün satışı için yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşmenin iptal edilmesi, fesih sebepleri, fesih süreci ve sonraki haklar gibi konular oldukça önemlidir. Bu blog yazısında, emlak satış sözleşmesinin ne olduğu, nasıl iptal edilebileceği, fesih sebepleri ve süreci, fesih sonrası haklar ve hukuki sonuçları gibi başlıklara değineceğiz. Ayrıca örnek bir emlak satış sözleşmesi feshi de inceleyeceğiz. Emlak satış sözleşmeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler için bu yazı oldukça faydalı olacaktır.

Emlak Satış Sözleşmesi Nedir?

Emlak satış sözleşmesi, bir emlak malının (ev, arsa, dükkan vb.) satışında taraflar arasında akdedilen hukuki bir sözleşmedir. Bu sözleşme, alıcı ile satıcı arasında karşılıklı taahhütler içeren ve satışın gerçekleşmesini sağlayan bir belgedir. Emlak satış sözleşmesi, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla yapılan bir anlaşmadır.

Satıcının malın mülkiyetini alıcıya devretmeyi taahhüt ettiği sözleşmeye “eli teslim” veya “sözleşmeyle mülkiyetin devri” de denir. Emlak satış sözleşmesi, iki tarafın anlaşması doğrultusunda hazırlanır ve noterde onaylanması gerekmektedir. Bu sözleşme, alıcının ve satıcının haklarını ve yükümlülüklerini korumak amacıyla hazırlanır ve her iki tarafın da bir kopyasını alması önemlidir.

Emlak satış sözleşmesi, genellikle malın belirli bir bedel karşılığında satılmasını içermektedir. Sözleşme, satışın koşullarını, tarafların sorumluluklarını, ödeme şeklini ve satışın gerçekleşme tarihini belirler. Ayrıca sözleşme, satıcının malın tapu kaydını alıcıya devretme yükümlülüğünü de içermektedir.

Emlak Satış Sözleşmesi Ana Maddeleri
Malın nitelikleri ve adresi
Malın satış bedeli ve ödeme koşulları
Tapu devri ve tescil işlemleri
Tarafların sorumlulukları
Sözleşmenin feshi ve sonuçları

Emlak satış sözleşmesi, alıcının mal üzerindeki mülkiyet haklarını güvence altına alırken, satıcının da karşılığını almasını sağlar. Taraflar, sözleşmeye uygun şekilde hareket etmeyi taahhüt eder ve sözleşmenin hükümlerine uymak zorundadır. Eğer sözleşme ihlal edilirse, sözleşme feshedilebilir ve taraflar arasında hukuki süreç başlatılabilir.

Emlak Satış Sözleşmesi İptal Etme Hakkı

Emlak satış sözleşmesi, bir malın veya taşınmazın alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmadır. Ancak bazı durumlarda satıcı veya alıcı, sözleşmenin iptal edilmesini isteyebilir. Emlak satış sözleşmesinin iptal edilmesi hakkı, taraflara belirli şartlar ve durumlarda tanınan bir haktır. İptal etme hakkı, tarafların anlaşmadan vazgeçme veya hatalı bir şekilde yapılan anlaşmayı düzeltme isteğini ifade eder.

Satış sözleşmesinin iptal edilebilmesi için bazı sebepler bulunmaktadır. Bunlar genellikle aşağıdaki gibi durumları kapsar:

 • Yanlış beyanlar veya eksik bilgiler
 • Hukuka aykırı işlemler
 • Alıcı veya satıcının ciddi bir şekilde ihlal etmesi
 • Şartların yerine getirilmemesi

Satış sözleşmesini iptal etme hakkı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren belli bir süre içinde kullanılabilir. Bu süre, taraflar arasında yapılan sözleşmeye bağlı olarak değişebilir. Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda veya bir tarafın ihlalleri olduğunda, sözleşmenin iptal edilmesi istenebilir.

Satış Sözleşmesi İptal Etme Hakkı Süre
Yanlış beyanlar veya eksik bilgiler 30 gün
Hukuka aykırı işlemler 60 gün
Alıcı veya satıcının ciddi bir şekilde ihlal etmesi 7 gün
Şartların yerine getirilmemesi 15 gün

Emlak Satış Sözleşmesi Fesih Sebepleri

Emlak satış sözleşmesi, bir gayrimenkulün alıcı ve satıcı arasında yapılan bir anlaşmadır. Ancak bazı durumlarda, sözleşmenin fesih edilmesi gerekebilir. Emlak satış sözleşmesinin feshedilmesine neden olan bazı sebepler vardır. Bu sebepleri aşağıda listeledik:

 1. Alıcı veya satıcının temerrüde düşmesi: Emlak satış sözleşmesine taraf olan alıcı veya satıcının, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi durumunda fesih gerçekleşebilir. Örneğin, alıcı sözleşmede belirtilen ödeme tarihlerine uymaz veya satıcı malı teslim etmezse, sözleşme feshedilebilir.
 2. Önemli bir şartın yerine getirilmemesi: Emlak satış sözleşmesinde belirtilen önemli bir şartın yerine getirilmemesi durumunda fesih gerçekleşebilir. Örneğin, sözleşmede belirtilen tapu devri tarihi gelmesine rağmen tapu devri gerçekleşmezse, sözleşme feshedilebilir.
 3. Hükümlerin ihlali: Emlak satış sözleşmesinde yer alan hükümlerin ihlali durumunda fesih gerçekleşebilir. Örneğin, satıcı malı satış sözleşmesinde belirtilen şekilde teslim etmezse, sözleşme feshedilebilir.

Bu sebeplerden herhangi biri gerçekleştiğinde, emlak satış sözleşmesi taraflar arasında sona erer. Ancak, sözleşmenin feshedilmesi durumunda tarafların hakları ve sorumlulukları da ortaya çıkar. Bu nedenle, sözleşmenin feshi öncesinde tarafların iyi bir hukuki danışmanlık alması önemlidir.

Sözleşmenin Feshi Öncesi Haklar: Sözleşmenin Feshi Sonrası Haklar:
– İhtar çekme hakkı – Cezai şart isteme hakkı
– Tazminat talep etme hakkı – Tapu iptali ve iadesi davası açma hakkı
– Sözleşmenin yerine getirilmesini talep etme hakkı – Diğer haklar

Emlak Satış Sözleşmesi Feshi Nasıl Yapılır?

Emlak satış sözleşmesi feshi, bir gayrimenkulün satış işleminden vazgeçme ve sözleşmenin sonlandırılması sürecidir. Satıcı veya alıcı, belirli koşullar altında sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fakat bu sürecin belirli prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

Emlak satış sözleşmesinin feshi için her iki tarafın da karşılıklı olarak anlaşması gerekmektedir. Fesih için taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirilmeli ve anlaşmazlık durumunda arabuluculuk veya hukuki danışmanlık hizmeti alınabilir. Anlaşmanın yazılı olarak yapılması da önemlidir, böylece her iki tarafın da haklarını koruması sağlanır.

Emlak satış sözleşmesinin feshi sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sözleşme koşullarının yerine getirilmesidir. Sözleşmenin fesih sürecinde, tarafların önceden belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunlar arasında belirli bir tarih veya koşulun gerçekleşmesi gibi durumlar bulunabilir. Bu koşulların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, fesih işleminin geçerli olmasını sağlar.

 • Emlak satış sözleşmesinin feshi için iyi niyetli ve dürüst bir şekilde davranılmalıdır.
 • Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda arabuluculuk veya hukuki danışmanlık hizmeti alınabilir.
 • Sözleşme şartlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi önemlidir.
Feshetme Prosedürü Açıklama
1. Adım Taraflar arasında anlaşmazlık durumunda arabuluculuk veya hukuki danışmanlık hizmeti alınır.
2. Adım Anlaşma sağlanır ve taraflar arasında fesih hususunda yazılı bir anlaşma yapılır.
3. Adım Sözleşme koşulları yerine getirilir ve taraflar arasında önceden belirlenen süreçler takip edilir.

Emlak satış sözleşmesi feshi, belirli prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. Tarafların iyi niyetli davranması, yazılı anlaşma yapması ve sözleşme koşullarını eksiksiz yerine getirmesi önemlidir. Anlaşmazlık durumunda arabuluculuk veya hukuki danışmanlık hizmeti alınarak sürecin amicable bir şekilde sonuçlanması sağlanabilir.

Emlak Satış Sözleşmesi Feshinden Sonraki Haklar

Emlak satış sözleşmesi feshedildikten sonra, taraflar arasındaki ilişkilerin nasıl devam edeceği ve her bir tarafın sahip olduğu haklar genellikle sözleşme üzerinde belirlenir. Feshedilen emlak satış sözleşmesinden sonra, tarafların haklarını korumak için bazı önlemler alması gerekebilir. Bu önlemler, sözleşme fesih sebebine ve taraflar arasındaki ilişkilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Birinci önlem olarak, tarafların birbirlerine olan borçlarını yerine getirme yükümlülüğü devam eder. Örneğin, satıcı, sözleşme feshinden sonra, alıcıya teslim etmekle yükümlü olduğu emlak mülkiyetini teslim etmek zorundadır. Benzer şekilde, alıcı da satıcıya ödemesi gereken satış bedelini zamanında ödemek zorundadır.

İkinci olarak, emlak satış sözleşmesi feshedildikten sonra, taraflar arasında tazminat talepleri ortaya çıkabilir. Taraflar, sözleşmenin feshinden kaynaklanan zararları tazmin etmek veya uğradıkları zararları talep etmek için mahkemeye başvurabilir. Bu durum, sözleşmenin feshindeki tarafların kusurlarına ve sözleşme hükümlerine bağlı olarak değişebilir.

 • Birinci hak
 • İkinci hak
 • Üçüncü hak
Başlık 1 Başlık 2
Veri 1 Veri 2
Veri 3 Veri 4

Emlak Satış Sözleşmesi Feshinin Hukuki Sonuçları

Emlak satış sözleşmesi feshi, tarafların karşılıklı anlaşması ile gerçekleşebileceği gibi, sözleşme şartlarına uyulmadığı durumlarda da mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Emlak satış sözleşmesinin feshedilmesi durumunda hukuki sonuçlar ortaya çıkar. Bu sonuçlar, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Emlak satış sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte, malik olan satıcı mülkiyet hakkını geri kazanır. Satıcı aynı zamanda, satılan malın tapu kaydının iptalini ve kendi adına tescilini talep edebilir. Ancak bu talebin yerine getirilmesi için, sözleşmenin geçerli bir şekilde feshedildiğinin kanıtlanması gerekmektedir.

Alıcı ise, sözleşmenin feshedilmesi halinde, ödediği satış bedelini geri talep edebilir. Bu talep, tarafların anlaşmasına göre veya mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Ayrıca alıcı, sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte, sahip olduğu mülkiyet hakkını kaybeder ve satılan malın tapu kaydı satıcı adına yeniden tescil edilir.

 • Emlak satış sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte, satıcı mülkiyet hakkını geri kazanır.
 • Satıcı, tapu kaydının iptalini ve kendi adına tescil işlemlerini talep edebilir.
 • Alıcı, ödediği satış bedelini sözleşmenin feshedilmesiyle birlikte geri talep edebilir.
 • Alıcı, sahip olduğu mülkiyet hakkını kaybeder ve tapu kaydı satıcı adına tescil edilir.
Satıcı Alıcı
Mülkiyet hakkını geri kazanır Satış bedelini geri talep edebilir
Tapu kaydının iptalini ve kendi adına tescil işlemlerini talep edebilir Mülkiyet hakkını kaybeder ve tapu kaydı satıcı adına tescil edilir

Örnek Bir Emlak Satış Sözleşmesi Feshi

Örnek Bir Emlak Satış Sözleşmesi Feshi

Emlak satış sözleşmesi feshi konusu, satıcı ve alıcı arasında yapılan anlaşmanın geçersiz kılınması veya sonlandırılması sürecidir. Sözleşmenin feshedilmesi, taraflar arasında belirli şartlar altında gerçekleşebilir ve her iki tarafın da hakları ve sorumlulukları dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Emlak satış sözleşmesi feshi için belirli haller bulunmaktadır. Örneğin, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflardan biri ya da her ikisi de anlaşmadan vazgeçebilir. Bu durumda, satıcı veya alıcı, karşı tarafa yazılı olarak bir fesih bildirimi sunmalıdır. Bu bildirimin içeriği, fesih sebeplerini ve sözleşmenin sona erme tarihini açıkça belirtmelidir.

Emlak satış sözleşmesi feshi anlaşmanın sona ermesiyle birlikte tarafların hakları ve sorumlulukları da ortaya çıkar. Örneğin, alıcı, sözleşme feshedildiğinde ödediği depozito veya diğer ödemeleri geri talep edebilir. Aynı şekilde, satıcı da alıcıya teslim edilen emlak mülkiyetini geri alabilir ve ödediği tüm bedeli talep edebilir.

Özetlemek gerekirse, emlak satış sözleşmesi feshi, taraflar arasında yapılan anlaşmanın geçersiz kılınması veya sonlandırılması sürecidir. Sözleşmenin fesih edilebilmesi için tarafların yazılı olarak birbirlerine fesih bildirimi sunması gerekmektedir. Feshin ardından, tarafların hak ve sorumlulukları ortaya çıkar ve ödemelerin iadesi veya mülkiyetin geri alınması gibi konular ele alınır.

 • Sözleşmenin feshedilmesi için yazılı bildirim şarttır.
 • Alıcı, ödediği bedeli geri talep edebilir.
 • Satıcı, emlak mülkiyetini geri alabilir.
Fesih Sebepleri Sözleşmenin Sonuçları
Alıcının finansal imkansızlık gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçmesi. Alıcı, ödediği bedeli geri talep edebilir.
Satıcının emlakta ciddi bir kusur olduğunu belirtmesi. Satıcı, mülkiyeti geri alabilir ve ödediği bedeli talep edebilir.

Sık Sorulan Sorular

1. Emlak Satış Sözleşmesi nedir?

Emlak Satış Sözleşmesi, bir taşınmazın mülkiyetinin bir kişiden başka bir kişiye devri için yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme, satıcı ve alıcı arasında imzalanır ve taşınmazın satışıyla ilgili tüm şartları belirler.

2. Emlak Satış Sözleşmesi iptal etme hakkı nedir?

Emlak Satış Sözleşmesi iptal etme hakkı, sözleşmenin taraflarından birinin önceden belirlenmiş şartları yerine getirmediği durumlarda sözleşmeyi feshetme hakkını ifade eder. Taraflar, bu hakkı sözleşmede belirlenmiş olan koşullara göre kullanabilir.

3. Emlak Satış Sözleşmesi fesih sebepleri nelerdir?

Emlak Satış Sözleşmesi fesih sebepleri arasında satıcının taşınmazı teslim etmemesi, alıcının ödeme yapmaması, taşınmazın kusurlu olması veya farklı bir koşulun yerine getirilmemesi gibi durumlar yer alabilir.

4. Emlak Satış Sözleşmesi feshi nasıl yapılır?

Emlak Satış Sözleşmesi feshi, sözleşmenin tarafları arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak veya sözleşmede yer alan koşullara uyulmadığı durumlarda mahkeme kararıyla gerçekleştirilebilir. Fesih süreci, taraf olan herkesin hukuki haklarını koruma amacıyla belirli prosedürlere tabi olabilir.

5. Emlak Satış Sözleşmesi feshinden sonra hangi haklara sahip olunur?

Emlak Satış Sözleşmesi feshinden sonra, taraflar sözleşmenin feshedildiği tarihten önceki durumlara dönmek için çaba harcarlar. Fesih durumunda, taraflar genellikle tazminat taleplerinde bulunabilir veya sözleşmede yer alan diğer haklarını kullanabilir.

6. Emlak Satış Sözleşmesi feshinin hukuki sonuçları nelerdir?

Emlak Satış Sözleşmesi feshinin hukuki sonuçları, sözleşmenin geçersiz hale gelmesi, taşınmazın satışının iptal edilmesi, ödenmiş olan bedellerin iade edilmesi veya tarafların tazminat taleplerde bulunabilmesi gibi durumları kapsayabilir.

7. Örnek bir Emlak Satış Sözleşmesi feshi nasıl yapılır?

Örnek bir Emlak Satış Sözleşmesi feshi, sözleşmenin hangi maddelerinin ihlal edildiği veya hangi şartlarda fesih sürecinin başlatıldığı gibi detayları içerir. Tarafların anlaşması halinde sözleşme feshi noter onayıyla gerçekleştirilir veya mahkemeye başvurularak fesih süreci başlatılır.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir