emlak satış aracılık sözleşmesi


Serbest piyasa koşullarında emlak sektörü, hızla büyüyen ve gelişen bir sektördür. Bu sektörde, emlak sahipleri ve alıcılar arasında yapılan anlaşmaların düzenlenmesi ve belgelenmesi son derece önemlidir. İşte bu noktada karşımıza emlak satış aracılık sözleşmesi çıkmaktadır. Bu yazıda, emlak satış aracılık sözleşmesinin ne olduğunu, sözleşmenin amacını ve taraflarını, sözleşme şartlarını, yapılma ve istisna durumlarını, geçerlilik süresini, tarafların hak ve yükümlülüklerini, sözleşmenin iptalini ve sonuçlarını ele alacağız. Emlak sektöründe iş yapacak olanlar ve emlak alım-satım işlemleriyle ilgilenenler için bu sözleşme hakkında detaylı bilgi almak son derece önemlidir. Emlak satış aracılık sözleşmesi sayesinde tarafların haklarının korunması ve emlak işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi Nedir?

Emlak satış aracılık sözleşmesi, bir emlak satış işleminde aracılık eden taraflar arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme, emlak sahibi ile emlak danışmanı veya gayrimenkul şirketi gibi yetkilendirilmiş bir aracı kurum arasında imzalanır. Genellikle yazılı bir sözleşme olup, satış işleminin tüm detaylarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirtir. Emlak satış aracılık sözleşmesi, tarafların karşılıklı haklarını ve sorumluluklarını korumak amacıyla düzenlenir.

İki ana tarafı olan emlak satış aracılık sözleşmesinde, bir tarafta emlak sahibi veya satıcı, diğer tarafta ise emlak danışmanı veya aracı kurum bulunur. Satıcı, gayrimenkulün sahibidir ve emlak danışmanı veya aracı kuruma emlak satışında aracılık etme yetkisini verir. Emlak danışmanı veya aracı kurum ise, satış işlemi için gerekli olan tüm faaliyetleri gerçekleştirir ve satışın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.

Emlak satış aracılık sözleşmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde belirtir. Sözleşmede, satışın koşulları, bedel, komisyon oranı, aracılık hizmetinin kapsamı, tarafların sorumlulukları gibi konular yer alır. Ayrıca, sözleşmenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin feshedilmesi durumunda oluşacak sonuçlar da sözleşmede yer alır.

Sözleşmenin Amacı ve Tarafları

Bir emlak satış aracılık sözleşmesi, bir emlak aracılık faaliyeti sırasında alıcılar ve satıcılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir anlaşmadır. Sözleşmenin amacı, aracılık hizmetlerinin belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tanımlanması ve emlak satış sürecinin doğru ve adil bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Sözleşme, genellikle bir emlak aracısı (broker) ile bir alıcı ve/veya satıcı arasında yapılır. Aracı, alıcıya veya satıcıya hizmet vermek amacıyla profesyonel bir şekilde emlak satış işlemlerini yürüten yetkili bir kişidir. Alıcı ve satıcı, emlak alım veya satımı gerçekleştirmek isteyen taraflardır.

Sözleşme şartları, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. Bu şartlar, ödeme koşulları, aracılık ücreti, sözleşme süresi, tarafların sorumlulukları ve yetkileri gibi konuları içerebilir. Sözleşme ayrıca, gizlilik taahhütleri, rekabet yasağı ve anlaşmazlıkların çözümü gibi konuları da kapsayabilir.

 • Aracılık hizmetler için aracı tarafından alınacak ücretlerin belirlenmesi
 • Tarafların hakkında bilgi sağlama ve gizlilik taahhütleri
 • Emlak satış sürecinin yönlendirilmesi ve denetlenmesi
 • Alıcı ve satıcının sorumluluklarının belirlenmesi
Taraflar Hakları Yükümlülükleri
Aracı – Aracılık ücretini belirleme – Taraflara uygun hizmet sunma
Alıcı – Emlak taleplerini bildirme – Gerekli bilgi ve belgeleri sağlama
Satıcı – Emlağın doğru bir şekilde pazarlanmasını talep etme – Gerekli belgeleri sağlama

Sözleşme Şartları Nelerdir?

Bir emlak satış aracılık sözleşmesi imzalamadan önce, tarafların hangi şartlar üzerinde anlaşacaklarına dair kararlar alınmalıdır. Emlak satış aracılığı sözleşmesinde yer alacak olan şartlar, hem satıcı hem de aracı tarafından kabul edilmesi gereken hükümlerdir. Bu şartlar, sözleşmenin geçerli ve adil bir şekilde uygulanabilmesini sağlamaktadır.

Birinci olarak, sözleşmenin tarafları, yani satıcı ve aracı, belirlenmelidir. Satıcının kim olduğu açıkça belirtilmeli ve aynı şekilde aracının kim olduğu da belirtilmelidir. Bu sayede taraflar arasında doğru bir iletişim sağlanabilir ve sorunlar daha kolay çözülebilir.

İkinci olarak, sözleşmenin konusu açıkça ifade edilmelidir. Emlak satış aracılık sözleşmesi, belirli bir gayrimenkulün satışının gerçekleşmesi için yapılan bir sözleşmedir. Bu nedenle, sözleşmenin hangi gayrimenkul satışını kapsadığı net bir şekilde belirtilmelidir.

 • Satıcının taşınmazın tapu kaydında sahip olduğu hisse oranı
 • Gayrimenkulün konumu ve özellikleri
 • Satış bedeli, ödeme koşulları ve komisyon miktarı
 • Satışın gerçekleşeceği tarih ve süreç

Üçüncü olarak, sözleşmenin yürürlük tarihi ve süresi belirlenmelidir. Sözleşmenin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği açıkça ifade edilmelidir. Bu sayede taraflar, sözleşmenin hangi süre zarfında geçerli olduğunu bilir ve gerektiğinde sözleşmeyi yenilemek veya sona erdirmek için adımlar atabilir.

# Şartlar
1 Tarafların kim olduğu
2 Sözleşmenin konusu
3 Satışın gerçekleşeceği şartlar
4 Sözleşmenin süresi

Sözleşme şartları oldukça önemlidir ve taraflar arasında anlaşmazlıkların önüne geçebilmek için dikkatlice hazırlanmalıdır. Taraflar, sözleşme şartlarını dikkatlice incelemeli ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda nasıl bir yol izleneceğini belirlemelidir. Ayrıca, sözleşmenin geçerlilik süresi boyunca tarafların hak ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirtmek de önemlidir. Bu sayede her iki taraf da sözleşme hükümlerine uygun hareket edebilir ve sorun yaşanmadan işlem tamamlanabilir.

Sözleşmenin Yapılması ve İstisnalar

Sözleşmenin yapılması, emlak satış aracılık sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu aşama, tarafların karşılıklı olarak anlaşmaya varması ve sözleşmeyi imzalaması anlamına gelir. Emlak satış aracılık sözleşmesi, alıcı ve satıcının haklarını ve yükümlülüklerini korumak amacıyla yapılan bir anlaşmadır.

Sözleşmenin yapılmasında bazı istisnalar bulunmaktadır. Mesela, emlak satışında vekaletname verilerek başkasının adına sözleşme imzalanabilir. Bu durumda vekil, satıcının veya alıcının yerine işlem yapma yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir durumda vekaletname belgesi sözleşmeyle birlikte sunulmalıdır.

Bir diğer istisna ise mektupla tebligat yöntemidir. Sözleşme, taraflar arasında posta ya da kurye ile gönderilen bir mektupla da yapılabilir. Ancak bu durumda gönderilen mektubun belirli niteliklere sahip olması gerekmektedir. Mektup, tarafların iradelerini açıkça belirtmesi ve imzalamasıyla geçerlilik kazanır.

 • Gönderilen mektubun adres ve tarih bilgilerini içermesi gerekmektedir.
 • Mektubun içeriği net ve anlaşılır olmalıdır.
 • Gönderilen mektubun alıcının eline geçmesi ve teslim alındığının teyit edilmesi sağlanmalıdır.
Sözleşmenin Yapılması ve İstisnalar
Sözleşmenin yapılması, tarafların karşılıklı olarak anlaşmaya varması ve sözleşmeyi imzalaması anlamına gelir.
İstisnalar:
1. Vekaletname ile işlem yapma yetkisi
2. Mektupla tebligat yöntemi

Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Emlak satış aracılık sözleşmesi, gayrimenkul alım veya satımı için yapılan işlemlerde bir aracı kurum tarafından düzenlenen bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin geçerlilik süresi, taraflar arasındaki anlaşmaya bağlı olarak belirlenir.

Sözleşmenin geçerlilik süresi, genellikle taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Taraflar, belirli bir süre boyunca sözleşmenin geçerli olacağına ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin bu süre boyunca devam edeceğine karar verirler. Bu süre genellikle yazılı olarak belirtilir ve tarafların imzasıyla onaylanır.

Bazı durumlarda, sözleşmenin geçerlilik süresi belirli bir tarihte sona erer. Örneğin, sözleşme, belirli bir gayrimenkulün veya satışın tamamlanmasıyla sonuçlanacaksa, geçerlilik süresi bu olayın gerçekleşeceği tarihe kadar olabilir. Bu durumda, tarafların belirttiği tarih sözleşmenin de sonlandığı tarih olarak kabul edilir.

Sözleşmenin geçerlilik süresi, taraflar arasında anlaşmazlık veya itiraz durumunda önemli bir rol oynar. Taraflar, süresi dolan bir sözleşmeyi uzatma veya sonlandırma konusunda anlaşma sağlayabilirler. Ancak, her iki tarafın da önceden belirlenen süreyi dikkate alması önemlidir ve bu sürenin sonunda herhangi bir bildirimde bulunmamışlarsa, sözleşmenin uzatılacağı kabul edilir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, emlak satış aracılık sözleşmesindeki önemli bir konudur. Bu sözleşme, satıcı ve alıcı arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir anlaşmadır. Bu yazımızda, tarafların sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Satıcı, emlak sahibidir ve mülkü satmak isteyen taraf olarak bilinir. Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından önce mülkün tüm belgelerini hazırlamak ve alıcıya sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, mülkün gerçek özelliklerini doğru bir şekilde açıklamak da satıcının sorumluluğundadır. Satıcı, aynı zamanda mülk üzerindeki herhangi bir yasal sorunun giderilmesinden de sorumludur.

Alıcı ise, mülkü satın almak isteyen kişidir. Alıcı, satıcı tarafından sağlanan bilgileri dikkatlice incelemeli ve herhangi bir şüpheli durumu sorgulamalıdır. Alıcı, sözleşme sürecinde dürüst olmalı ve tüm soruları açık bir şekilde cevaplamalıdır. Ayrıca, satıcının sunduğu mülkün gerçek özelliklerinden memnun olmazsa, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

Hem satıcı hem de alıcı, sözleşme sürecinde karşılıklı olarak dürüst ve adil davranmakla yükümlüdür. Taraflar, sözleşmenin hükümlerine uymak ve anlaşmazlıkları en iyi şekilde çözmek için çaba göstermelidir. Satıcı, mülkü gerçek değerinden daha yüksek bir fiyata satmaya çalışmamalı ve alıcı, mülkün gerçek değerinin altında bir fiyata razı olmamalıdır. İşbirliği ve güven temelinde bir ilişki, tarafların sorumluluklarını yerine getirmesini kolaylaştıracaktır.

Kişisel, ekonomik ve yasal haklarınızı koruyun!

Bir emlak satış aracılık sözleşmesi yaparken, her iki taraf da kendi haklarını ve yükümlülüklerini korumak için dikkatli olmalıdır. Sözleşmede yer alan hükümleri iyice anlamalı ve gerektiğinde profesyonel bir danışmanın yardımını almalısınız. Ayrıca, sözleşme sürecinde tüm belgelerin doğru ve güncel olduğundan emin olmalısınız.

 • Satıcılar, mülkleriyle ilgili tüm yasal belgeleri sağlamalı ve alıcıyı bilgilendirmelidir.
 • Alıcılar, mülkün gerçek özelliklerini dikkatlice incelemeli ve gerektiğinde ekspertiz yapılmasını talep etmelidir.
 • Taraflar, sözleşmedeki tüm maddeleri detaylı bir şekilde incelemeli ve herhangi bir belirsizlik durumunda açıklama istemelidir.
 • Anlaşmazlık durumunda, tarafların öncelikle karşılıklı anlaşmaya varmaya çalışması önerilir.

Sonuç olarak

Emlak satış aracılık sözleşmesinde tarafların hak ve yükümlülükleri, sağlıklı bir işbirliği ve güven temelinde yürütülmelidir. Satıcı ve alıcı, dürüstlük ilkesine uygun davranmalı ve sözleşme sürecinde karşılıklı olarak destek olmalıdır. Profesyonel bir danışmanın rehberliğinde, her iki taraf da kendi haklarını koruyabilir ve sorunsuz bir şekilde anlaşmaya varabilir.

Sözleşmenin İptali ve Sonuçları

Bir emlak satışı gerçekleşirken, taraflar arasında imzalanan emlak satış aracılık sözleşmesi önemli bir belgedir. Ancak bazı durumlarda, taraflar sözleşme koşullarını yerine getirmediği ya da ortaya çıkan belirli koşullar nedeniyle sözleşmeyi iptal etmek isteyebilirler. Bu durumda, sözleşmenin iptal edilmesi ve sonuçları da önem arz etmektedir.

Bir emlak satış aracılık sözleşmesinin iptali için tarafların ortak bir karar alması gerekmektedir. Eğer taraflardan birisi sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etmeye kalkarsa, hukuki sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tarafların anlaşması ve karşılıklı olarak sözleşmeyi sona erdirmeleri doğru bir adım olacaktır.

Sözleşmenin iptali sonrasında ise çeşitli sonuçlar ortaya çıkabilir. Öncelikle, tarafların daha önce ödemiş oldukları komisyon veya ücretler iade edilmelidir. Bu noktada, sözleşme şartlarına ve ödeme koşullarına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda, tarafların gelecekteki anlaşmalarını da gözden geçirmeleri ve yeni bir sözleşme yapmaları gerekebilir.

Sık Sorulan Sorular

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi Nedir?

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi, bir emlak satış işleminde emlak danışmanı veya aracı tarafından müşteri ile aralarında imzalanan sözleşmedir. Bu sözleşme, taraflar arasındaki ilişkiyi ve satış işleminin detaylarını belirlemektedir.

Sözleşmenin Amacı ve Tarafları

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi’nin amacı, emlak danışmanı veya aracının müşteri adına emlak satışını gerçekleştirmek ve anlaşmanın taraflarının hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Taraflar sözleşmeyi imzalayan müşteri ve emlak danışmanı veya aracıdır.

Sözleşme Şartları Nelerdir?

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi’nde bulunması gereken şartlar, emlak danışmanının yetkilendirilmesi, komisyon oranı, satış bedeli, satışın gerçekleştirileceği tarih ve yer gibi detaylar içermektedir. Ayrıca, sözleşme süresi ve sözleşmenin feshedilme koşulları da sözleşme şartları arasında yer alır.

Sözleşmenin Yapılması ve İstisnalar

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi, tarafların isteğiyle birlikte yazılı olarak hazırlanır ve imzalanır. Ancak, sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmemesi durumunda da geçerliliği koruyabilir. Bu istisnaların başında sözleşmeyi imzalayan tarafların yazılı olarak kabul etmesi gelir.

Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi’nin geçerlilik süresi, taraflar arasında belirlenen bir süre olarak kabul edilir. Bu süre, tarafların anlaşması doğrultusunda belirlenir ve genellikle sözleşmenin imzalanmasından başlayarak belirli bir süre boyunca geçerlidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi’ne göre, emlak danışmanı veya aracı müşteriye karşı profesyonel bir şekilde hareket etmeli ve emlak satış işlemini yasalara uygun bir şekilde tamamlamalıdır. Müşteri ise sözleşme şartlarına uymalı ve komisyon veya diğer ödemeleri zamanında yapmalıdır.

Sözleşmenin İptali ve Sonuçları

Emlak Satış Aracılık Sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşması ile iptal edilebilir. Ancak, sözleşmenin bir tarafın ihlali veya anlaşmazlık durumunda yasal yollara başvurulabilir. İptal durumunda, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler değişebilir ve bir taraf diğer tarafa tazminat ödeyebilir.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir