belediye emlak vergisi kanunu


Belediye Emlak Vergisi Kanunu, yerel yönetimlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara uygulanan bir vergi sistemidir. Bu vergi, kentlerde bulunan gayrimenkullerin değerine göre hesaplanır ve bina, arazi, işyeri gibi taşınmazlara uygulanır. Belediye emlak vergisi ödeme süresi genellikle yılda iki dönemdir ve vergi mükellefleri bu süre içinde ödemelerini gerçekleştirmelidir. Vergi indirimleri ve itiraz süreciyle birlikte, kanun aynı zamanda vergi cezalarını ve yaptırımlarını da belirler. Gelirler genellikle yerel yönetimlerin bütçelerine katkı sağlar. Bu yazıda Belediye Emlak Vergisi Kanunu’nun detaylarını inceleyeceğiz.

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Nedir?

Belediye emlak vergisi, Türkiye’de belediyelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan alınan bir vergidir. 1319 sayılı Kanun gereği belirlenmiş olan belediye emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından ödenir ve belediyelerin bütçesine gelir olarak kaydedilir. Bu vergi, belediyelerin hizmetlerini finanse etmelerine ve yerel ekonomilerini desteklemelerine yardımcı olur.

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Kapsamı

Belediye emlak vergisi, belediyelerin mülkiyetinde olan ve taşınmaz nitelikteki gayrimenkulleri kapsar. Bunlar arasında yer alan binalar, arsalar, tarlalar, tarım alanları, kamu tesisleri ve benzeri taşınmazlar bu vergiye tabidir. Verginin miktarı, taşınmazın değerine ve yerine bağlı olarak değişmektedir. Her belediye, kendi sınırları içerisindeki mülkler için bu vergiyi belirlemekte ve toplamaktadır.

Belediye Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Belediye emlak vergisi hesaplaması, taşınmazın değeri, arazi veya arsa ise belirli bir metrekare birim değeri, bina ise emsal değeri, yapı sınıfı ve diğer faktörlere bağlı olarak yapılmaktadır. Vergi tutarı, taşınmaza ilişkin değerlerin formüller kullanılarak çarpılması ve belediyenin belirlediği oranın uygulanmasıyla hesaplanır. Verginin yıllık olarak ödenmesi gerekmektedir ve genellikle belirli bir tarihte veya tarihler arasında ödeme süreci başlamaktadır.

 • Belediye Emlak Vergisi Kanunu Kapsamı
 • Belediye Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?
 • Belediye Emlak Vergisi Ödeme Süresi
 • Belediye Emlak Vergisi İndirimleri
 • Belediye Emlak Vergisi İtiraz Süreci
 • Belediye Emlak Vergisi Kanunu Ceza ve Yaptırımları
Değer Aralığı Yüzde
0 – 50.000 TL 0.1
50.001 TL – 100.000 TL 0.2
100.001 TL – 250.000 TL 0.3
250.001 TL – 500.000 TL 0.4
500.001 TL ve üzeri 0.5

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Kapsamı

Belediye emlak vergisi, Türkiye’de belediyeler tarafından taşınmaz mal sahiplerinden alınan bir vergi türüdür. Belediye emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. maddesi ve İmar Kanunu’nun 29. maddesi gereğince tahsil edilmektedir. Bu vergi, belediyelerin gelirleri arasında önemli bir yer tutar ve kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılır.

Belediye emlak vergisi kanunu kapsamında, taşınmaz mal sahipleri vergi mükellefi olarak değerlendirilmektedir. Vergi, gayrimenkulün belediyenin sınırları içinde bulunması durumunda ödenir. Bunun yanı sıra, belediye encümeni tarafından belirlenen emlak vergisi oranlarına göre hesaplanır. Vergi oranı, belediye meclisinin kararıyla belirlenir ve her yıl yeniden değerlendirilebilir.

Belediye emlak vergisi, arazi, arsa, bina ve diğer gayrimenkuller üzerinden hesaplanır. Vergi, taşınmazın değeri, kullanım alanı, emsal kiralama bedeli gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Belediye emlak vergisi, taşınmaz mal sahipleri tarafından yılda iki taksit halinde ödenir. Ödeme süresi, belediyenin belirlediği takvim çerçevesinde gerçekleştirilir. Vergi ödemelerinde gecikme durumunda faiz uygulanabilir.

 • Belediye emlak vergisinin kapsamı, taşınmaz mal sahiplerini doğrudan etkiler.
 • Vergi oranları, belediye meclisinin kararıyla belirlenir.
 • Vergi ödemeleri, belediyenin belirlediği takvim çerçevesinde yapılır.
 • Vergi ödemelerinde gecikme durumunda faiz uygulanabilir.
Kırmızı Bina Mavi Bina Sarı Bina
3 katlı 5 katlı 2 katlı
100 metrekare 150 metrekare 80 metrekare
Belediye emlak vergisi: 500 TL Belediye emlak vergisi: 750 TL Belediye emlak vergisi: 400 TL

Belediye Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Belediye emlak vergisi nasıl hesaplanır konusuna değineceğimiz bu blog yazımızda, emlak vergisinin nasıl hesaplandığını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Belediye emlak vergisi, Türkiye’de konut veya iş yeri sahibi olan herkesi ilgilendiren bir vergi türüdür. Emlak vergisi, belediyeler tarafından gayrimenkul değeri üzerinden hesaplanır ve gayrimenkul sahipleri tarafından ödenir. Peki, belediye emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi hesaplama işlemi, gayrimenkulün bulunduğu belediyenin emlak vergisi tarifesine göre yapılır. Belediyeler, her yıl için güncel bir emlak vergisi tarifesi belirler. Bu tarife, emlak vergisi ödeyecek olan kişilerin ödeme yapacakları miktarları belirler. Emlak vergisi tarifesine göre, gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki metrekare birim değeri ile gayrimenkulün büyüklüğü çarpılarak vergi miktarı hesaplanır. Örneğin, belediye emlak vergisi tarifesine göre metrekare birim değeri 10 TL ise ve gayrimenkulün büyüklüğü 100 metrekare ise, emlak vergisi miktarı 1.000 TL olacaktır.

Emlak vergisi hesaplanırken dikkate alınması gereken diğer bir faktör ise gayrimenkulün değeridir. Belediyeler, vergi değerini belirlemek için belirli bir oran kullanır. Bu oran genellikle gayrimenkulün rayiç bedeli üzerinden hesaplanır. Rayiç bedel, gayrimenkulün belediye tarafından belirlenen değeri anlamına gelir. Belediyenin belirlediği bu değeri kullanarak, emlak vergisi hesaplamaları yapılır. Eğer gayrimenkulün değeri yüksekse, ödenecek emlak vergisi miktarı da artar.

Gayrimenkul Boyutu Metrekare Birim Değeri Emlak Vergisi Miktarı
100 metrekare 10 TL 1.000 TL
150 metrekare 10 TL 1.500 TL
200 metrekare 10 TL 2.000 TL

Emlak vergisi hesaplama işlemi, belediyeler tarafından belirlenen doğru bilgilere dayanarak yapılmalıdır. Eğer yanlış bilgiler kullanılırsa, ödenmesi gereken vergi miktarı hatalı olabilir. Bu nedenle, gayrimenkul sahiplerinin doğru ve güncel bilgilere dayanarak emlak vergisi hesaplaması yapması önemlidir. Aksi takdirde, eksik veya fazla vergi ödemeleri söz konusu olabilir.

Belediye Emlak Vergisi Ödeme Süresi

Günümüzde birçok kişi, belediye emlak vergisi ödeme süresi hakkında bilgi sahibi olmadığı için zamanında ödeme yapamamaktadır. Bu durum ise bazen yüksek faizlerle karşılaşmalarına ve cezai işlemlerle uğraşmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle, belediye emlak vergisi ödeme süresinin ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını bilmek önemlidir.

Belediye emlak vergisi ödeme süresi, her yılın belirli bir döneminde tahsil edilir. Genellikle Mart ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Bu süreye uymayanlar ise yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler. Verginin ödenmesi için belediyeler çeşitli ödeme seçenekleri sunmaktadır. Bunlar arasında banka ödeme, online ödeme ve PTT aracılığıyla ödeme gibi seçenekler bulunmaktadır. Vergi ödeme süresinde belediyenin belirlemiş olduğu yöntemleri kullanarak ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Belediye emlak vergisi ödeme süresi dikkate alınması gereken bir husustur. Zamanında ödeme yapmayan kişilere gecikme faizi uygulanır. Bu faiz oranı, her belediyenin belirlemiş olduğu taban faiz oranı üzerinden hesaplanır. Ayrıca, ödeme süresini geçiren kişilere vergi daireleri tarafından cezai işlem uygulanabilir. Bu nedenle, belediye emlak vergisi ödeme süresine dikkat ederek zamanında ödeme yapmanız önemlidir.

Belediye Emlak Vergisi İndirimleri

Belediye emlak vergisi, tüm Türkiye’deki gayrimenkullere uygulanan bir vergi türüdür. Belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi, gayrimenkul sahiplerinin mülklerinin değerine göre belirlenir ve ödenir. Ancak, bazı durumlarda belediye emlak vergisi indirimleri uygulanabilir. Bu indirimler, belirli şartları sağlayan mülk sahiplerine yapılan bir avantajdır.

Belediye emlak vergisi indirimleri çeşitli şekillerde uygulanabilir. Birinci tip indirim, mülk sahibinin yaşına ve/veya gelir seviyesine bağlı olarak yapılan indirimlerdir. Örneğin, emekli bir kişiyseniz veya düşük gelirli bir aileye mensupsanız, belediye emlak vergisi ödemeniz daha düşük olabilir. Bu şekilde, vergi yükümlülüğü mülk sahiplerinin özelliklerine göre ayarlanır.

İkinci tip indirim ise, mülkün kullanım amacına bağlı olarak yapılan indirimlerdir. Örneğin, evini kiraya veren bir kişi daha az belediye emlak vergisi ödeyebilir. Aynı şekilde, tarım arazisi olan bir mülk sahibi de indirimli bir oranda vergi ödeyebilir. Bu sayede, kullanım amacına uygun olarak kullanılan mülklerin vergi yükümlülüğü azaltılmış olur.

 • Yaş ve gelire dayalı indirimler
 • Kullanım amacına dayalı indirimler
 • Engelli ve yaşlılara yönelik indirimler
İndirim Türü Şartlar İndirim Oranı
Yaş ve gelire dayalı indirimler Emekli olmak veya düşük gelirli olmak %30
Kullanım amacına dayalı indirimler Evin kiraya verilmesi veya tarım arazisi olması %20
Engelli ve yaşlılara yönelik indirimler Engelli veya yaşlı olmak %50

Belediye Emlak Vergisi İtiraz Süreci

Belediye emlak vergisi itiraz süreci, vatandaşların belediye tarafından belirlenen emlak vergisi tutarına karşı hukuki bir başvuruda bulunma sürecidir. Belediyeler, yerel yönetimlerin finansmanını sağlamak amacıyla emlak vergisini tahsil etmektedir. Ancak bazen vatandaşlar, emlak değerine uygun olmayan bir vergi miktarının kendilerine tahakkuk ettirildiğini düşünebilirler.

Emlak vergisi itiraz süreci, vatandaşların bu gibi durumlarda haklarını koruyabilmeleri için önemlidir. İtiraz süreci, genellikle belediyelerin mülkiyet ve emlak vergisi birimlerine yapılan başvurularla başlar. Vatandaşlar, vergi tahsilatından sorumlu birime dilekçe ile başvuruda bulunarak itirazlarını belirtirler. Bu dilekçede, itiraz nedeniyle birlikte vergi borcunun askıya alınması talep edilir.

Emlak vergisi itiraz sürecinde vatandaşların dikkat etmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, itiraz dilekçesi zamanında ve eksiksiz olarak belediyeye iletilmelidir. Dilekçede kesinlikle vergi yükümlüsünün kimlik ve iletişim bilgilerinin doğru bir şekilde yer alması gerekmektedir. Ayrıca, itiraz nedenleri net bir şekilde ifade edilmeli ve gerekli belgeler dilekçe ekinde sunulmalıdır.

Emlak vergisi itiraz sürecinde belediye, vatandaşın itirazını değerlendirecek ve gerekli incelemeleri yapacaktır. Belediye, belirlenen vergi tutarının uygun olup olmadığını kontrol edecek ve itiraz dilekçesinde sunulan belgeleri inceleyecektir. Bu süreçte, vatandaşlar itirazlarına ilişkin yazışmaları ve belge takibini düzenli olarak yapmalıdır.

 • Belediye emlak vergisi itiraz sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:
 • Vergi itiraz dilekçesi zamanında ve eksiksiz olarak belediyeye iletilmelidir.
 • Dilekçede vergi yükümlüsünün kimlik ve iletişim bilgileri doğru bir şekilde yer almalıdır.
 • İtiraz nedenleri açık ve net bir şekilde ifade edilmeli ve gerekiyorsa belgeler ekinde sunulmalıdır.
 • Vergi itiraz sürecinde yapılan yazışmalar ve belge takibi düzenli olarak yapılmalıdır.
İtiraz Süreci Aşamaları Detaylar
1. Başvuru Vatandaşların belediyeye yazılı olarak başvurması ve itiraz dilekçesini iletmeleri gerekmektedir.
2. İnceleme Belediye, vatandaşın itirazını değerlendirerek belgeleri ve vergi tutarını inceler.
3. Cevap Belediye, itirazı sonucunda vatandaşa cevap verir ve gerekli düzeltmeleri yapar veya itirazı reddeder.
4. İtirazın Devamı Vatandaşlar, belediyenin verdiği cevabı kabul etmezlerse, vergi mahkemelerine başvurarak itiraz sürecini devam ettirebilirler.

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Ceza ve Yaptırımları

Belediye emlak vergisi kanunu, mülk sahiplerine belirli bir dönemde belediye tarafından tahsil edilen bir vergi türünü ifade eder. Bu vergi, belediyelerin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla, mülk sahiplerinden talep edilmektedir. Belediye emlak vergisi kanunu kapsamında, vergi mükelleflerinin vergiyi düzenli olarak ödemesi ve belirlenen sürelere uyması gerekmektedir. Aksi halde, cezalar ve yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Belediye emlak vergisi kanunu kapsamında, vergi mükellefleri belirlenen sürelerde vergilerini ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemeleri genellikle yıllık olarak belirlenen takvimde gerçekleştirilir. Vergi mükellefleri, belirlenen tarihler arasında vergilerini ödemek zorundadır. Vergi ödeme süresine uymayan mükellefler, belediye tarafından cezalandırılabilir.

Belediye emlak vergisi kanunu kapsamında, vergi mükelleflerine bazı imkanlar sunulmaktadır. Vergi indirimleri, mükelleflerin belirli şartları yerine getirmesi durumunda uygulanır. Örneğin, mülk sahipleri düzenli olarak vergilerini öderlerse veya belirlenen süre içinde öderlerse, vergi indirimlerinden yararlanabilirler. Ancak vergi indirimleri belirli bir süreye tabidir ve dikkate alınması için süre dolmadan önce verginin ödenmesi gerekmektedir.

 • Vergi ödeme süresine uymama
 • Vergi beyanında yanlış bilgi verme
 • Vergi borcunu zamanında ödememe
 • Yanlış beyan verme
Ceza ve Yaptırım Türü Açıklama
Gecikme Zammı Vergi borcunu zamanında ödemeyen mükelleflere uygulanan cezadır. Borcun ödeme tarihinden itibaren hesaplanır ve aylık olarak uygulanır.
Vergi Tarhı Vergi mükelleflerinin yanlış beyanda bulunmaları veya vergi ödememeleri halinde, belediye tarafından vergi tarh işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda vergi miktarı, mükellefin beyan ettiği miktarın üzerine çıkarılabilir.
Vergi Cezası Vergi mükelleflerinin vergi ödeme süresini geçirmeleri veya vergi borçlarını zamanında ödememeleri halinde, belediye tarafından vergi cezası uygulanabilir. Bu ceza, vergi borcunun belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Sık Sorulan Sorular

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Nedir?

Belediye Emlak Vergisi Kanunu, mülk sahiplerinden alınan bir vergi türüdür. Bu kanun, belediyelerin emlak vergisine ilişkin düzenlemelerini içerir.

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Kapsamı

Belediye Emlak Vergisi Kanunu, Türkiye’deki tüm belediyelerin uygulamasına tabidir. Bu kanun, belediyelerin sınırları içinde bulunan taşınmazlar üzerinden vergi tahsilatını düzenler.

Belediye Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Belediye Emlak Vergisi, taşınmazın brüt alanı, konumu, bulunduğu bölge ve emsal değerine göre hesaplanır. Birim değerler, ilgili belediyenin belirlediği tarifelere göre çarpanlarla çarpılarak hesaplanır.

Belediye Emlak Vergisi Ödeme Süresi

Belediye Emlak Vergisi, yıllık olup genellikle iki taksitte ödenir. İlk taksit ödemesi Mayıs ve Haziran aylarında yapılırken, ikinci taksit ödemesi ise Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilir. Ödeme süresi belediyeler arasında farklılık gösterebilir.

Belediye Emlak Vergisi İndirimleri

Belediye Emlak Vergisi Kanunu’na göre, emekliler, engelliler, şehit aileleri, gaziler gibi belirli statülere sahip olan kişiler vergi indiriminden yararlanabilir. Ayrıca, birinci derecede akrabasının yanında oturanlar, tek oturanlar ve bazı bölgelerde yapılan yatırımlara göre indirimler uygulanabilir.

Belediye Emlak Vergisi İtiraz Süreci

Belediye Emlak Vergisi ödemeleri ile ilgili itirazlar, ödeme tarihinden sonraki 30 gün içinde ilgili belediyeye yapılmalıdır. İtiraz sonucunda kişi haklı bulunursa, ödenen vergi miktarı geri ödenir veya sonraki dönemlerde indirim olarak uygulanır.

Belediye Emlak Vergisi Kanunu Ceza ve Yaptırımları

Belediye Emlak Vergisi Kanunu’nu ihlal eden kişilere cezai yaptırımlar uygulanır. Vergi borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda gecikme faizi ve cezaları uygulanabilir. Ayrıca, eksik veya yanlış beyanda bulunmanın da cezaî sonuçları olabilir.

Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir