2018 yılı gayrimenkul sermaye iradı istisnası


Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, Türkiye’de gayrimenkul alım satımından elde edilen kazançların vergiye tabi olmadığı bir hükümdür. Bu blog yazısında, 2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının şartları, kimlerin bu istisnadan yararlanabileceği, nasıl hesaplandığı ve başvuru süreci gibi konular ele alınacaktır. Ayrıca, 2018 yılındaki istisnanın avantajları, gelecekteki etkileri ve gayrimenkul sahipleri için olası fırsatları da analiz edeceğiz. Siz de bu blog yazısı sayesinde gayrimenkul sermaye iradı istisnası hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, Türkiye’de satılan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin vergiden muaf tutulmasıdır. Bu istisna, 2007 yılında yürürlüğe giren ve daha sonra birçok kez değişikliğe uğrayan Gelir Vergisi Kanunu’nun 80. maddesinde düzenlenmektedir.

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnası için bazı şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, mükellefler yıl içinde en fazla bir adet gayrimenkul satışı yapmalıdır. Satış yapılan gayrimenkulün mülkiyeti en az 5 yıl boyunca mükellepte olmalıdır. Ayrıca, satış geliri belirli bir tutarı aşmamalıdır. Bu şartlar ihlal edildiğinde, gayrimenkul sermaye iradı vergiye tabi tutulur.

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından faydalanabilecek kişiler belirlidir. Bunlar, gayrimenkulün tapu kaydı üzerinde tek başına veya eşiyle birlikte mülkiyet hakkına sahip olan gerçek kişilerdir. Aynı şekilde, satış işlemi gerçekleştiren ise mülkiyet payına sahip olanlar veya bu payın tamamının sahibi olanlar olmalıdır. Şirketler ve tüzel kişilikler gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanamazlar.

 • Gayrimenkul sermaye iradı istisnasını anlamak için örnek bir hesaplama yapabiliriz. Örneğin, bir kişi 2018 yılında tek bir gayrimenkul satışı yapmış ve satış geliri 300.000 TL olmuştur. Bu durumda, istisna kapsamında ilk 120.000 TL’lik gelir vergiden muaf tutulurken, 120.000 TL’yi aşan kısım üzerinden vergilendirme yapılır.
Gayrimenkul Satış Geliri Vergiden Muaf Tutar Vergi Oranı Vergi Tutarı
300.000 TL 120.000 TL 15% 28.500 TL

2018 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Şartları Nelerdir?

Birçoğumuz için ev sahibi olmak hayallerimizin başında geliyor. Ancak ev sahibi olmanın yanı sıra, gayrimenkul yatırımı yaparak da gelir elde etmek mümkün. Gayrimenkul sermaye iradı istisnası da bu alanda önemli bir teşvik sağlayan bir düzenlemedir. Peki, 2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının şartları nelerdir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, kişilerin elde ettikleri gayrimenkul gelirlerinden belirli bir oranda vergi muafiyeti sağlayan bir mekanizmadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için belli başlı şartları yerine getirmek gerekmektedir. İlk olarak, gayrimenkulün satışından elde edilen gelirin, mükellefin bir yılda en fazla bir defa gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu gelirin vergiye tabi olabilmesi için maliyet bedelinin belirli bir oranını aşması gerekmektedir.

2018 yılında ise gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanabilmek için birkaç yeni şart eklenmiştir. Bunlardan ilki, gayrimenkulün satışının tapu kaydının en az 5 yıl süreyle mükellef adına yapılmış olmasıdır. Ayrıca, gayrimenkulün satışından önce üzerindeki ipoteklerin tamamen kaldırılmış olması gerekmektedir. Bu şartların yanı sıra, satış işleminin noterlik aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bunun da tapuda tescil edilmesi gerekmektedir.

 • Gayrimenkulün satış tarihinden sonra 1 yıl içerisinde başka bir gayrimenkulün alınması ve üzerine ipotek konulması şartı
 • Gelirin tamamının beyan edilmesi ve vergisi üzerinden ödenmesi
 • Gayrimenkulün satış tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gayrimenkul tesliminden kaynaklı olarak doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Yıl İstisna Tutarı
2017 120.000 TL
2018 140.000 TL
2019 160.000 TL

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren kişiler, gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanarak elde ettikleri gelirden vergi ödemek zorunda kalmazlar. Ayrıca istisna tutarı her yıl artış göstermekte ve bu da gayrimenkul yatırımlarının daha cazip hale gelmesini sağlamaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, vergi mevzuatı zaman zaman değişiklik gösterebilir ve bu nedenle güncel şartları takip etmek önemlidir.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, Türkiye’de emlak sektöründe faaliyet gösteren bireyler ve şirketler için önemli bir vergi avantajı sağlayan bir düzenlemedir. Bu istisna sayesinde, gayrimenkul sermaye kazançlarından vergi muafiyeti elde edilebilir. Ancak, bu istisnadan yararlanabilmenin belirli şartları vardır.

Birincil olarak, gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanabilmek için gayrimenkul satışından veya gayrimenkulün elden çıkarılmasından elde edilen kârın maliyet bedelinin altında olması gerekmektedir. Bu durumda, elde edilen gelirin tamamı vergiden muaf tutulur.

İkincil olarak, gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanabilmek için, satış veya elden çıkarma işleminin tapu siciline tescil edilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, satıştan veya elden çıkarmadan elde edilen gelirin 5 yıl içinde kullanılan bir gayrimenkulün satışından veya elden çıkarılmasından kaynaklanması gerekmektedir.

 • Maliyet bedelinin altında olan gayrimenkul satışları veya elden çıkarmaları
 • Satış veya elden çıkarma işleminin tapu siciline tescil edilmiş olması
 • Gelirin 5 yıl içinde kullanılan bir gayrimenkulün satışından veya elden çıkarılmasından kaynaklanması
Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Şartları
Maliyet Bedeli Tapu Sicili Tescili Geçerlilik Süresi
Maliyet bedelinin altında olmalı Tescil edilmiş olmalıdır 5 yıl içinde kullanılan bir gayrimenkulün satışı veya elden çıkarılmasından kaynaklanmalıdır.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, gayrimenkul satışından elde edilen kazançların vergiden muaf tutulması anlamına gelir. Bu istisnadan yararlanmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanabilmek için öncelikle mülkünün 5 yıl süreyle elde tutulması gerekmektedir. Yani, gayrimenkulün alım tarihinden itibaren 5 yıl geçmeden satış yapıldığı takdirde bu istisnadan yararlanılamaz.

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasında hesaplama işlemi oldukça önemlidir. İstisna tutarı, satış bedeli ile alış bedeli arasındaki farkın belirlenmesiyle yapılmaktadır. Bu fark, elde edilen gelirin mülkiyet süresi açısından aşağıdaki tablolara göre belirlenen oranlarla çarpılmasıyla hesaplanır:

Gelirin Mülkiyet Süresi (Yıl) İstisna Oranı
1 %100
2 %80
3 %60
4 %40
5 %20

Gelirin mülkiyet süresi, satış tarihindeki mülkiyet süresi dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin, 3 yıl 6 ay süreyle elde tutulan bir gayrimenkul için istisna oranı %60 olacaktır.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Başvuru Süreci

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, Türkiye’de gayrimenkul yatırımları üzerinden elde edilen gelirlerin vergiden muaf tutulmasını sağlayan bir hükümdür. Ancak, bu istisnadan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu blog yazısında, 2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının başvuru sürecini ve gerekliliklerini inceleyeceğiz.

Birinci şart olarak, istisnadan yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle beyanname verme yükümlülüğüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır.

İkinci olarak, başvuru sürecinde istenilen belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu belgeler arasında, gayrimenkulün tapu belgesi, gayrimenkulün mülkiyet verilerini içeren tapu kayıt örneği, gayrimenkulün kira kontratı, kira bedelini gösteren banka dekontu ve gayrimenkulün beyan edilen bedeline ilişkin belgeler yer almaktadır.

Başvuru sürecinin son aşaması ise başvurunun elektronik ortamda yapılmasıdır. Bu aşamada, başvuru sahipleri e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunun değerlendirilmesi ve onay süreci genellikle 30 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Başvuru Süreci Adımları Açıklama
1. Adım Gerekli belgelerin temin edilmesi
2. Adım Beyanname verme
3. Adım Elektronik başvuru
4. Adım Başvurunun onaylanması

Bu şekilde, gayrimenkul sermaye iradı istisnası başvuru sürecini tamamlamış ve istisnadan yararlanmaya uygun hale gelmiş olursunuz. Unutmayın, başvuru süreci dikkatli ve doğru bir şekilde tamamlanmalıdır. Aksi takdirde istisnadan yararlanma hakkınızı kaybedebilirsiniz.

2018 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Avantajları

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnası, maliyet bedeli üzerinden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz mülklerin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazancın vergilendirilmesinde uygulanan bir avantajdır.

Bu avantaj sayesinde, söz konusu taşınmazların elden çıkarılması sonucu elde edilen kazanç, belirli bir oranda vergiden muaf tutulmaktadır. Bu şekilde, gayrimenkul sahiplerine ekonomik açıdan avantaj sağlanmakta ve yatırımlarını daha karlı hale getirme imkanı sunulmaktadır.

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanmanın bazı şartları bulunmaktadır. İlk olarak, taşınmazın tam mülkiyet hakkına sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca, taşınmazın elden çıkarılması sürecinde belli bir süre beklenmesi gerekmektedir. Bu süre, taşınmazın edinildiği tarihten itibaren 5 yıl veya daha fazla olmalıdır.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Gelecekteki Etkileri

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, 2016 yılında yapılan vergi reformuyla hayata geçirilen bir düzenlemedir. Bu düzenleme, gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişilerin vergi avantajı elde etmelerini sağlamaktadır. Özellikle emlak yatırımı yapan kişiler için önemli bir fırsat olan bu istisna, gelecekteki etkileriyle de dikkat çekmektedir.

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, elde edilen gelire göre belirlenen sınırlar dahilinde vergiden muaf olunmasını sağlamaktadır. 2018 yılında ise bu sınırlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre, gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişilerin yıllık kazançlarının belirli bir miktarı vergiden muaf tutulmaktadır. Bu durum, hem yatırımcılar için cazip bir fırsat sunmakta hem de emlak sektörünün canlanmasına katkı sağlamaktadır.

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar arasında, gayrimenkulün belirli bir süre boyunca elde tutulması, satışın belirli bir miktar kazançla gerçekleşmesi gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanan kişilerin gelir beyannamesi vermeleri de gerekmektedir. Bu şekilde, gelirlerini uygun şekilde beyan eden kişiler gelecek dönemlerde de bu avantajdan yararlanabileceklerdir.

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasının gelecekteki etkileri

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, emlak sektörünün canlanmasına ve ekonomiye olumlu etkiler sunmaktadır. Bu düzenleme sayesinde yatırımcılar, elde ettikleri gelirin bir bölümünü vergiden muaf tutma imkanı bulmaktadır. Bu da yatırımcıların daha fazla gayrimenkul yatırımı yapmasını teşvik etmektedir. Artan yatırımlar ise inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamakta ve istihdam yaratmaktadır.

Ayrıca, gayrimenkul sermaye iradı istisnasının gelecekteki etkileri arasında vergi mükellefleri için önemli bir avantaj yer almaktadır. Gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişiler, vergi avantajı elde ederek daha fazla gelire sahip olabilmektedir. Bu şekilde, mükelleflerin gelir düzeyi artmakta ve ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmektedir.

Gelecekteki Etkiler Açıklama
Emlak sektörünün canlanması Gayrimenkul yatırımlarının artması ve inşaat sektörünün gelişimi
İstihdamın artması Yatırımların artmasıyla beraber yeni iş imkanlarının yaratılması
Vergi avantajının sağlanması Gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişilerin vergiden muaf tutulması

Sık Sorulan Sorular

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası, 2017 yılında yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen bir vergi avantajıdır. Bu istisna sayesinde, belirli şartları sağlayan ve gayrimenkul sermaye iradı elde eden kişiler, elde ettikleri gelirin bir kısmını vergiden muaf tutabilir.

2018 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Şartları Nelerdir?

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanabilmek için aşağıdaki şartları sağlamak gerekmektedir:

 • Gayrimenkulün en az 5 yıl süreyle satılmaması
 • Satışın ilk 2 yılında yapılan bildirimlerin doğru ve zamanında yapılması
 • Satışın Türkiye’de gerçekleştirilmesi

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından bireysel veya kurumsal olarak gayrimenkul satışı yaparak elde edilen geliri olan herkes yararlanabilir. Ancak, bu kişilerin istisnanın şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Nasıl Hesaplanır?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnası hesaplama yöntemi oldukça basittir. Gayrimenkul satışından elde edilen toplam gelirin 1/5’i vergiden muaf tutulmaktadır. Örnek olarak, 100.000 TL’lik bir gayrimenkul satışından elde edilen gelirin yalnızca 80.000 TL’si vergiye tabi olacaktır.

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası Başvuru Süreci Nedir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasından yararlanmak için kişilerin satış sonrası ilgili vergi dairesine bildirim yapması gerekmektedir. Bu bildirimde, gayrimenkulün satış tarihi, satış bedeli gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir. Bildirimler, belirli bir süre içinde yapılmalı ve doğru şekilde doldurulmalıdır.

2018 Yılında Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Avantajları Nelerdir?

2018 yılında gayrimenkul sermaye iradı istisnasının bazı avantajları vardır:

 • Satıştan elde edilen gelirin bir kısmı vergiden muaf tutulur
 • İstisnadan yararlanmak, satıştan elde edilen gelirin daha yüksek kısmının elde edilmesini sağlar
 • Vergi avantajı sağlar ve tasarruf imkanı sunar

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasının Gelecekteki Etkileri Neler Olabilir?

Gayrimenkul sermaye iradı istisnasının gelecekteki etkileri şunlar olabilir:

 • Gayrimenkul sektöründe satışların artması
 • Gayrimenkul yatırımlarının cazip hale gelmesi
 • Konut piyasasında hareketlilik
 • Ekonomiye olumlu katkı sağlaması
Paylaş

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir